prawo budowlane wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo budowlane wykłady - strona 1 prawo budowlane wykłady - strona 2 prawo budowlane wykłady - strona 3

Fragment notatki:


P rawo budowlane Wykłady 2011r.
Spis treści Wykład 1 (5 X 2011r.)
Prawo adm. obejmuje podgałęzie, które są z nim klasycznie związane, np. prawo wodne, kwestie cudzoziemców, do takiej podgałęzi należy prawo budowlane. Jest to materia regulowana normami prawa budowlanego. Prawo budowlane - dotyczy budownictwa, a w szczególności reglamentacji adm. prawnej prawa zabudowy, które jest oparte na prawie własności. Jako dziedzina prawa adm. styka się również z materią prawa prywatnego (z prawami rzeczowymi- również ograniczone prawa rzeczowe, zobowiązania, a nie tylko własność). Jest prawem uregulowanym w wielu różnych aktach prawnych, umieszczonych na różnych szczeblach hierarchii aktów normatywnych (od konstytucji, podstawowe kwestie znajdują się w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ustawie prawo budowlane, rozporządzeniach- przepisach technicznych, aktach prawa miejscowego [miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego], ale również do studium warunków zagospodarowania przestrzennego- jest to akt prawa wewnętrznego). W prawie budowlanym znajdzie się normy regulujące kwestie cywilne, karne jak również swoiste normy dotyczące budownictwa. Wolność zabudowy - oparte jest na prawie własności. Jeszcze kilka lat temu o tym pojęciu mówiło się bardzo niewiele, bądź nie mówiło się wcale. W orzecznictwie TK to pojęcie zakotwiczyło się na dobre. Np. w tym roku TK badał zgodność z konstytucją nowelizacji ustawy prawo budowlane (m.in. w tej nowelizacji chciano zlikwidować zezwolenie na budowę)- TK 20.04 2011 KP7/09- warto do tego orzeczenia zajrzeć . Wolnościowe ujęcie prawa zabudowy akcentuje kwestie ochronne jednostki przed ingerencją adm.-prawną. Jest to prawo wolnościowe. Reglamentacja adm. prawna - przejawia się w ograniczaniu lub podporządkowywaniu określonej dziedziny zasadą norm prawnych. Istotą tej działalności nie jest wyłącznie władcza ingerencja, lecz również kształtowanie/ ustalanie w danej sytuacji praktycznej norm podmiotowych . Wyraża również kompetencje org. adm. do ograniczania/ kształtowania sytuacji podmiotów zewnętrznych.
Charakterystyka prawa wolnościowego Koncepcja publ. praw podmiotowych - ma chronić podmioty stojące na zewnątrz adm. Mówi jak wyważać interesy publ. i prywatne. Służy równoważeniu nierównorzędnej sytuacji. Jeszcze 15 lat temu widoczne było bardzo adm. podejście- niewielkie odejście od planu wiązało się z nakazem rozbiórki. Obecnie mamy do czynienia z bardzo wolnościowym podejściem. W prawie budowlanym ppp w przypadku wolności zabudowy jest sytuacją pochodną (zawsze donoszoną do sytuacji innego podmiotu), jest to sytuacja o charakterze prostym (1 uprawnienie/1 roszczenie)- sąsiad jest podmiotem procesu budowlanego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz