Prawo budowlane

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo budowlane - strona 1 Prawo budowlane - strona 2

Fragment notatki:


Prawo budowlane - projekt budowlany - sporządzony przez projektanta - projekt zagospodarowania terenu - opisuje się jak ma wyglądać cały teren, cała działka budowlana
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna, złożenie wniosku do starosty/prezydenta miasta o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budową, załącza się do niego projekt budowlany; organ administracji architektoniczno-budowlanej prowadzi sprawę; w toku postępowania wyjaśnia się takie kwestie jak zaplanowane wjazdy itp.; jeżeli wszystkie przesłanki są spełnione to wydaje decyzję
podstawą pozwolenia na budowę jest prawo budowlane art. 28 Prawo budowlane ust. 1 - roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
co to są roboty budowlane? - definicja w art. 3 punkt 7; m.in. budowa obiektu budowlanego, co jest wykonywaniem obiektu budowlanego (ustawodawca posługuje się odesłaniem)
budynek obiekt budowlany wzniesienie obiektu jest budową robota budowlana
pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną (podstawowy akt jurysdykcji administracyjnej, którego istotą jest rozstrzyganie o sprawie indywidualnego podmiotu - akt indywidualny i konkretny)
ostateczność decyzji - tzn., że nie można się od niej odwołać; taka decyzja, która wywiera skutki prawne (decyzja prawomocna to decyzja, która nie jest zaskarżona w normalnym trybie k.p.a., a odwołanie od nich składa się do konkretnych sądów powszechnych) - dzień po wydaniu decyzji nie można budować (naruszenie artykułu, 14 dni na odwołanie), można jedynie wystąpić o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, w tym wypadku pozwolenia na budowę (wyjątki - lex specialis, np. ustawa o euro) budowanie zanim decyzja staje się ostateczna - przestępstwo formalne , polega jedynie na nieposłuszeństwie
orzeczenie I KZP 10/12
dalsza część art. 28 ust 1: „z zastrzeżeniem artykułów 29-31” - określone sytuacje kiedy roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę
pozwolenie na budowę jako akt prewencyjnej kontroli - przed wykonaniem jakiejś czynności, działalność budowlana jest bowiem zjawiskiem potencjalnie niebezpiecznym; państwo bierze na siebie niejako odpowiedzialność w tym zakresie, że podejmuje się weryfikacji prawidłowości projektu budowlanego (np. tego czy projekt jest opracowany przez odpowiednią osobę, a także kontrola treści merytorycznej) prewencyjnie zakazana wolność - prewencyjny zakaz zabudowy jest uchylany mocą ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę decyzja związana (taka decyzja, w której przypadku organ ma określone przesłanki rozstrzygnięcia; ustala stan faktyczny, stan prawny i dokonuje aktu subsumcji)
w przeciwieństwie do decyzji uznaniowej (w sytuacji, gdy organ ma ustalony stan faktyczny i stan prawny, ma on prawo wyboru jakie rozstrzygnięcie wybierze)

(…)

… i czeka 30 dni na to, czy organ w tym czasie wniesie sprzeciw
są takie budowle, które nie wymagają ani zgłoszenia ani decyzji, np. altana w rodzinnych ogródkach działkowych (do 35m)
stroną w sprawie postępowania o wydanie decyzji są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu- lex specialis k.p.a., który mówi że stroną…
…, nadbudowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 Prawa Budowlanego)
Budowa jest to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowa, rozbudowa i nadbudowa.
Wbrew literalnemu zapisowi w powyższej definicji ustawowej, otrzymanie pozwolenia na budowę nie wystarcza do rozpoczęcia robót budowlanych. Po pierwsze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz