Prawo zagospodarowania przestrzeni

note /search

Prawo zagospodarowania przestrzeni - wykład 1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029

PRAWO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI Prawo zagospodarowania przestrzeni jest tematyką z pogranicza prawa cywilnego i administracyjnego . - materialne prawo administracyjne, podstawy tej dziedziny prawa stworzyli Niemcy. Prawo pierwokupu jako jedyna instytucja ograniczająca prawo własności. 3 pods...

Prawo budowlane

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2310

Prawo budowlane - projekt budowlany - sporządzony przez projektanta - projekt zagospodarowania terenu - opisuje się jak ma wyglądać cały teren, cała działka budowlana Pozwol...

Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej Uwagi ogólne Przepisy zamieszczone w rozdziale 7. działu III (art. 143-148b UGN) normują szczegółowo kwestie związane z udziałem w kosztach budowy na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej. Udział ten polega na obowiązku uis...

Fragmenty ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1036

FRAGMENTY USTAWY Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, 2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przezna...

System aktów planowania i zagospodarowania przestrzeni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1414

System aktów planowania i zagospodarowania przestrzeni: Szczebel: Akty o charakterze szczególnym Akty o charakterze ogólnym* Centralny koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju nie przygotowywana przez fachowców Programy rządowe Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego województwa ...

Fragmenty ustawy o prawie budowlanym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

FRAGMENTY USTAWY Ustawa - prawo budowlane Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. 2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub z...

Konstytucyjność istnienia/obowiązywania planów miejscowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Konstytucyjność istnienia/obowiązywania planów miejscowych konstytucja stanowi, że własność może być ograniczona tylko ustawą (art. 64 par 3), a plan miejscowy nią nie jest niektórzy tłumaczą, że są to ustawy w znaczeniu materialnym (ze względu na ich treść), choć formalnie jest to akt podustawow...

Fragmenty ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

FRAGMENTY USTAWY Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni Art. 36. 1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ogran...

Samowola budowlana

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1519

Samowola budowlana Przepisy prawa budowlanego nie zawierają precyzyjnej definicji samowoli budowlanej. Przyjmuje się jednak, że samowolą budowlaną jest budowa obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia . Samowolą będzie więc nie tylk...