Konstytucyjność istnienia/obowiązywania planów miejscowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjność istnienia/obowiązywania planów miejscowych - strona 1

Fragment notatki:


Konstytucyjność istnienia/obowiązywania planów miejscowych konstytucja stanowi, że własność może być ograniczona tylko ustawą (art. 64 par 3), a plan miejscowy nią nie jest niektórzy tłumaczą, że są to ustawy w znaczeniu materialnym (ze względu na ich treść), choć formalnie jest to akt podustawowy - plany miejscowe zostały uznane za akty prawa miejscowego arbitralną decyzją prawodawcy - ich normatywność budzi wątpliwości
akt normatywny - domniemanie legalności; w Niemczech nadano właśnie planom miejscowym charakter aktów normatywnego (są one aktami prawa miejscowego, ich statutami miejscowymi)
charakter generalny (nie można o żadnym podmiocie stanowić indywidualnie), ale nie mają w pełni charakteru abstrakcyjnego (trzeba przeprowadzić dowody, przy uchwalaniu prawa nie ma takich wymogów)
różne względy przemawiają o tym by wprowadzić zakaz zabudowy (np. Tarnowo Podgórne zakazuje zabudowy pewny terenów, by zachować zasadę zrównoważonego rozwoju)
dylemat - jak uzasadnić funkcjonowanie takich aktów pomysł Szewczyka - gdyby była kropka po słowie ustawy to nie byłoby problemu, ale w obowiązującym przepisie chodzi o istotę; art. 21 par 2 Konstytucji RP (dot. wywłaszczenia) - ustawodawca milczy na temat formy, czego wnioskiem może być to, ze wywłaszczyć można w różnej formie (decyzja, akt stosowania prawa, akt stanowienia prawa) „wywłaszczenie planistyczne”; plan jest przede wszystkim instrumentem, za pomocą którego można doprowadzić do uproszczenia art. 36 (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni) mówi o odszkodowaniu
mowa o wywłaszczeniu w sensie materialnym; jeżeli zestawimy art. 21 par 2 z art. 64 par 3 to zauważamy że wywłaszczenie o jakim mowa w konstytucji to nie tylko formalne odebranie, lecz także ugodzenie w istotę tego prawa (wywłaszczenie jest ograniczeniem własności, a nawet jej odebraniem) Konstytucja RP Art. 21. 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Art. 64 3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz