Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4361
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strona 1

Fragment notatki:

CHARAKTER PRAWNY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOS.PRZESTRZENNEGO. W tym ujęciu plan miejscowy może mieć charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym ujęciu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jakby zbiorem aktów indywidualnych, ustalających warunki zabudowy konkretnych nieruchomości, podjętym w drodze uchwały Rady Gminy. NA uwagę zasługuje, w zakresie ustalania charakteru prawnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyrok SN z dnia 22.01.2002 r IIIRn 203/00, skład 4 sędziów, (wymienia jakich). Opublikowany 2001/20/606. Treść tego wyroku mówi, ze plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego w rozumieniu art. 87 ust. 2 Konstytucji, bardzo ważny jest ten wyrok w ustaleniu charakteru prawnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy zwrócić również uwagę na uchwałę NSA w Warszawie w składzie 5 sędziów, syng. OPK 13/00 opubl. 2001/2/63, teza mówi o tym, że Samorządowe Kolegia Odwoławcze, jako organy administracji publiczne są związane Z działalnościA orzeczniczej przepisami prawa powszechnie obowiązującego i takim przepisem prawa powszechnie obowiązującym jest uchwała gminy w przedmiocie uchwalenia lub zniesienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyrok NSA w Warszawie z 3.11.1999 roku w sprawie IV NSA 1678/98 publ. Lex 48263 uchwała składu 5 sędziów stanowiła: treść przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wspólnie z innymi przepisami determinuje sposób wykonywania własności, a w krańcowych przypadkach przy wykorzystywaniu terenu na cele przeznaczone w planie na realizacje zadań publicznych może prowadzić nawet do wywłaszczenia prawa własności. Uchwalając plan miejscowy gmina może przeznaczać na realizację celów publicznych nie tylko grunty komunalna, choć należące do Skarbu Państwa lecz może przeznaczać na takie cele grunty stanowiące własność osób fizycznych oraz osób prawnych. W uchwale z 3.11.1999 roku brak jest ustawowych ograniczeń, a w szczególności zakaz taki nie wynika z przepisów Konstytucji, która choć chroni prawo własności, lecz także dopuszcza do wywłaszczenia tego prawa na cele publiczne za słusznym odszkodowaniem. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz