Systematyka wewnętrzna

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systematyka wewnętrzna - strona 1

Fragment notatki:

Systematyka wewnętrzna uchwały Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi część tekstową planu, którego integralną częścią jest rysunek (część graficzna) stanowiący załącznik do uchwały.
Tekst planu ma formę uchwały rady gminy, musi więc odpowiadać wymogom zasad techniki prawodawczej, czyli zawierać m. in.: tytuł, podstawę prawną, przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe, przepisy o wejściu w życie, a także podział na jednostki redakcyjne (paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).
Elementy systematyki wewnętrznej uchwały Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Ustalenia ogólne planu:
przedmiot planu
elementy obowiązujące w planie
czynniki kształtujące przestrzeń objętą planem
czynniki kształtujące ochronę środowiska
Ustalenia szczegółowe planu
Zasady obsługi infrastruktury technicznej
Ustalenia końcowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz