Skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strona 1 Skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strona 2

Fragment notatki:


Skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: sposób wykonywania prawa własności nieruchomości (art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) - kształtują w ten sposób, że ograniczają te ustalenia (przy pomocy planu się dziś nie rozszerza uprawnień właścicielskich); plan jest w stanie oddziaływać na całą triadę uprawnień właścicielskich, ale najbardziej na korzystanie; samym planem nie można kogoś pozbawić posiadania , ale jest on pierwszym krokiem do formalnego wywłaszczenia ograniczenie rozporządzania - ograniczenia w zakresie dzielenia nieruchomości ograniczenie korzystania - ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie (aż do całkowitego wykluczenia zabudowy lub przeznaczenia terenu na cele publiczne)
jeżeli chodzi o ograniczenie posiadania to można podważyć jego trwałość;
Oddziaływanie planu na uprawnienia właścicielskie o charakterze publicznoprawnym (art. 65) - z decyzji tych wynika prawo do tego, by ubiegać się o pozwolenie na budowę; można zostać pozbawionym prawa dobrze nabytego na skutek uchwalenia planu - przedmiot kontrowersji, czy osobie która straciła taką decyzję coś się należy - czy jest szansa na odzyskanie wydatków poniesionych na uzyskanie decyzji oraz czy jeżeli ktoś miał potwierdzone prawo zabudowy to należy mu się odszkodowanie - pytania, na które w świetle aktualnego orzecznictwa nie ma jednoznacznej odpowiedzi; wychodzi na to, ze koszty jakie ktoś poniósł na uzyskanie decyzji są nie do odzyskania (uchwalenie planu nie może być uznane za delikt)
” na przekształcanie terenów w tereny pod zabudowę (np. kwestia budowy mieszkań)
[Podział w kpa na decyzje uprawniające (korzystają z domniemania prawomocności materialnej, można je uchylić lub zmienić, ale jednym z warunków jest zgoda tego, który nabył to prawo) i nieuprawniające (w każdym czasie można je chylić lub zmienić)] Skutki finansowe Odszkodowanie za rzeczywistą szkodę - ograniczenie prawa zabudowy lub jego odebranie
Delikt planistyczny - spowodowanie uszczerbku majątkowego; za to też należy się odszkodowanie
Odszkodowań tych można dochodzić przed sądem powszechnym w ciągu 5 lat licząc od wejścia w życie planu, po tym czasie traci się roszczenie (art. 37 ust 4).
Prawo nakazujące właścicielowi nieruchomości podzielić się przyrostem wartości z gminą - wiele zwolenników, jeżeli właściciel musiałby płacić w momencie wejścia w życie planów, to nie byłoby takiego „parcia” na przekształcanie terenów w tereny pod zabudowę (kwestia budowy mieszkań) - do 30% renty
Ustalenie opłaty planistycznej, gdy dochodzi do sprzedaży („zbycia” prawa własności czy prawa użytkowania wieczystego)
Gdy nie ma ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz