Mała architektura

Mała architektura- omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

Obiekt małej architektury, jest czasem potocznie błędnie utożsamiany z tymczasowym obiektem...

Roboty budowlane - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edvard Juchnievich
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

, c) obiekt małej architektury; a te z kolei to: • budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt...

Wnętrze urbanistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2100

akcentem jest drzewo, pomnik, detal urbanistyczny, elementy małej architektury, akcenty i dominanty...

Budownictwo - pojęcia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1183

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury...

Ład przestrzenny- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1575

obiektów, ich kształtem i wielkością, usytuowaniem m.in. terenów zielonych, sklepów, obiektów małej...

Zagadnienia z prawa budowlanego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

Zagadnienia z prawa budowlanego Definicja budynku, budowli i obiektu małej architektury. Definicja...

Roboty murarskie - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

przeznaczone do wykonywania: zewnętrznej licowej warstwy muru oblicowanego obiektów małej architektury detali...