Zagadnienia z prawa budowlanego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia z prawa budowlanego - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia z prawa budowlanego
Definicja budynku, budowli i obiektu małej architektury.
Definicja robót budowlanych, budowy i remontu.
Definicja wyrobu budowlanego i warunki jego dopuszczenia do obrotu
Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
Warunki wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
Podstawowe prawa i obowiązki kierownika budowy w procesie budowlanym
Podstawowe prawa i obowiązki projektanta w procesie budowlanym
Zasada ładu przestrzennego i wolności budowlanej
Zasada ochrony własności i uzasadnionych interesów osób trzecich w prawie budowlanym
Inwestor bezpośredni i inwestor zastępczy w procesie budowlanym
Charakter prawny umowy o generalną realizację inwestycji
Przesłanki uzyskania pozwolenia na budowę
Postępowanie organu po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę. Warunki dokonania rozbiórki obiektów budowlanych
Prawne uwarunkowania rozbiórki obiektów zabytkowych
Przykłady obiektów i robót budowlanych, które mogą być rozpoczęte na podstawie zgłoszenia.
Procedura zgłoszenia właściwemu organowi budowy lub robót budowlanych
Rozpoczęcie robót budowlanych. Dziennik budowy.
Wejście na nieruchomość sąsiada
Samowola budowlana - postępowanie legalizacyjne
Postępowanie naprawcze w przypadku samowolnych robót budowlanych, które można zalegalizować
Postępowanie naprawcze w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
Zawiadomienie o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego
Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.
Zakaz użytkowania obiektu budowlanego, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi
Katastrofa budowlana - definicja i postępowanie wyjaśniające
Organy administracji architektoniczno-budowlanej, ich zadania i kompetencje
Organy nadzoru budowlanego, ich zadania i kompetencje
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz