Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - strona 8

Błąd co do klauzul normatywnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

BŁAD CO DO KLAUZUUL NORMATYWNYCH Jest to odrębna postać błędu, nie wymieniona expressis verbis w żadnym z wymienionych do tej pory przepisów, a jego rozwiązanie zależy od koncepcji, którą przyjmuje interpretator przepisów, w szczególności, czy dana klauzula normatywna należy do znamion

Błąd co do prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

BŁĄD CO DO PRAWA ( ERROR IURIS ) Art. 30- jeśli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego w nieświadomości jego bezprawności: a) jeśli jest usprawiedliwiona- nie popełnia przestępstwa, b) jeśli jest nieusprawiedliwiona- sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Sprawca wypełnił zespół z...

Dokonanie przestępstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

DOKONANIE PRZESTĘPSTWA - jest ostatnim etapem na drodze iter delicti i oznacza wypełnienie zespołu ustawowych znamion przestępstwa poprzez: a) samo zachowanie sprawcy ( przy przestępstwach formalnych ), b) przez zachowanie sprawcy i wymagany dla dokonania przestępstwa skutek ( przy przestępstwach...

Nadużycie służbowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

NADUŻYCIE SŁUŻBOWE ( Art. 231 ). Typ podstawowy: a) sprawcą może być tylko funkcjonariusz publiczny b) działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego c) w określony sposób: - przekroczenie uprawnień lub: - nie dopełnienie obowiązków Np. zaniechanie wykonania obowiązku kontroli i nadzo...

Niepoczytalność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

NIEPOCZYTALNOŚĆ Art. 31 §1- niepoczytalny nie popełnia przestępstwa. Niepoczytalnym jest ten, kto: a) nie mógł w czasie czynu - rozpoznać jego znaczenia lub - pokierować swoim postępowaniem, b) z określonych powodów: - choroby psychicznej, - upośledzenia umysłowego, - innego zakłócenia czynn...

Płatna protekcja: bierna i czynna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3024

PŁATNA PROTEKCJA BIERNA ( Art. 230 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy 2) podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawcy 3) w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, 4) powołując się na wpływy albo wywołuj...

Podział przestępst ze względu na czyn zabroniony

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

PODZIAŁ PRZESTĘPSTW ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ CZYNU ZABRONIONEGO I SPOSÓB JEGO OZNACZENIA ze względu na budowę typu czynu zabronionego. a) TYP PODSTAWOWY, b) TYPY ZMODYFIKOWANE- dodane są do podstawowego zespołu znamion dodatkowe okoliczności, które zmieniają zawartość bezprawia czynu odpowiadającego...

Podział przestępstw ze względu na umyślność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

PODZIAŁ PRZESTĘPSTW ze względu na umyślność a) UMYŚLNE b) NIEUMYŚLNE c) MIESZANE ( KWALIFIKOWANE PRZEZ NASTĘPSTWA ) - PRZESTĘPSTWA UMYŚLNO- UMYŚLNE ( UMYŚLNY CZYN + UMYŚLNE NASTĘPSTWO )- istotą jest umyślne popełnienie czynu zabronionego oraz objęcie umyślnością również następstwa czynu. Art. 9...

Podział przestępstw: zachowanie się sprawcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1876

PODZIAŁ PRZESTĘPSTW ZE WZGLĘDU NA ZACHOWANIE SIĘ SPRAWCY I JEGO SKUTEK ze względu na sposób określenia w zespole znamion zachowania się sprawcy a) TYLKO Z DZIAŁANIA ( DELICTA COMMISIVA ) Przykład: kradzież ( Art. 278 )- "kto zabiera cudzą rzecz ruchomą"... aktywność sprawcy. b) TYLKO ...

Podział przestępstw: skutek i tryb ścigania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2471

PODZIAŁ PRZESTĘPSTW ZE ZWGLĘDU NA SKUTEK I TRYB ŚCIGANIA ze względu na rodzaj i charakter przewidzianego w zespole znamion skutku a) NARUSZAJĄCE DOBRO PRAWNE- te, które czynią uszczerbek w dobru, który to uszczerbek należy do znamion danego...