Nadużycie służbowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadużycie służbowe  - strona 1

Fragment notatki:

NADUŻYCIE SŁUŻBOWE ( Art. 231 ). Typ podstawowy: a) sprawcą może być tylko funkcjonariusz publiczny
b) działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego
c) w określony sposób:
- przekroczenie uprawnień lub:
- nie dopełnienie obowiązków
Np. zaniechanie wykonania obowiązku kontroli i nadzoru podległych sobie pracowników. Taki obowiązek ciąży na funkcjonariuszu publicznym który pełni funkcje kierownicze wobec podległego sobie zespołu pracowników. Nie ma obowiązku drobiazgowej kontroli. Część obowiązków funkcjonariusz może przekazać powołanemu przez siebie organowi, którego zadaniem jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad pracownikami. Kierownik nie może uchylić się od obowiązku osobistego zapoznania się z wynikami kontroli i nadzoru określonymi przez wyspecjalizowany, powołany do tego celu organ. Nie może argumentować, że nie dokonał kontroli podległych mu pracowników, bo nie miał do tego odpowiednich organów. Powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania, ma prawo ufać, że podległy, kierowany przez niego zespół, postępuje zgodnie z prawem tak długo, jak nie powstaną okoliczności, że jeden lub wielu pracowników mogą te reguły naruszyć. Ma postępować w taki sposób, że podległy mu zespół postępuje zgodnie z prawem- ale to jest tylko domniemanie.
Jeżeli pracownicy wypełnili znamiona jakiegoś typu rodzajowego przestępstwa funkcjonariusz ma prawo złożyć zawiadomienie do organu ścigania. Jeśli takiego zawiadomienia nie złoży, wtedy popełnia przestępstwo z Art. 231.
Zagrożenie: pozbawienie wolności do lat 3.
Typ kwalifikowany ( §2 ): - celem jest uzyskanie korzyści majątkowej lub osobistej
Zagrożenie: pozbawienie wolności od 1 do 10 lat.
Typ uprzywilejowany ( §3 ). - nieumyślnie,
- szkoda musi być istotna
Zagrożenie: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 2.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz