Łapownictwo bierne (Art. 228 )

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łapownictwo bierne (Art. 228 ) - strona 1 Łapownictwo bierne (Art. 228 ) - strona 2

Fragment notatki:

ŁAPOWNICTWO BIERNE ( Art. 228 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być tylko A. osoba pełniąca funkcję publiczną,
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PUBLICZNĄ- Art. 115 §19
a) funkcjonariusz publiczny ( Art. 115 §13 ):
- Prezydent RP,
- poseł, senator, radny,
- sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, kurator sądowy, osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
- osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba, że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
- osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba, że pełni wyłącznie czynności usługowe,
- osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
- funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
- żołnierz
b) członek organu samorządowego ( nie jest równoznaczne z pojęciem pracownik ),
c) osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba, że wykonuje wyłącznie czynności usługowe,
d) inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą RP umowę międzynarodową.
B. osoba pełniąca funkcję publiczną w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej. 2) przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy,
KORZYŚĆ MAJĄTKOWA- każde zwiększenie aktywów stanu majątkowego osoby pełniącej funkcję publiczną, a także zmniejszenie pasywów ( np. umorzenie długu ).
KORZYŚĆ OSOBISTA- każde polepszenie sytuacji osobistej osoby pełniącej funkcję publiczną, której nie da się określić w kategorii korzyści majątkowej, np. przyjęcie zaproszenie na wakacje na Majorce, przyjęcie dziecka bez egzaminu na studia dzienne, przyjęcie odznaczenia państwowego.
Nie jest korzyścią majątkową ani osobistą - wręczenie przedmiotu wyrażającego wdzięczność, jeżeli wartość symboliczna jest większa niż materialna ( np. pudełko cukierków, kwiaty ),
- wręczenie przedmiotu własnoręcznie wykonanego ( np. namalowany obraz ), nie dotyczy to własnoręcznie wykonanej biżuterii.
OBIETNICA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB OSOBISTEJ- musi być ona konkretna co do rozmiaru korzyści. i musi być przyjęta ( nawet per facta concludentia ).
3) w związku z pełnieniem tej funkcji.
Zagrożenie: pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Typ uprzywilejowany- §2: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz