Logika dla prawników - strona 2

note /search

Uzasadnianie twierdzeń

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Logika dla prawników
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2401

Rozdział IX: Uzasadnianie twierdzeń Uzasadnianie bezpośrednie i pośrednie Uzasadnianie bezpośrednie polega na wykorzystaniu w procesie uzasadniania zdań wyłącznie naszych doznań zmysłowych. Uzasadnianie pośrednie uzasadnianie na podstawie uznania prawdziwości pewnego zdania Bezpośrednie Spostrzeże...

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Logika dla prawników
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2646

Rozdział XIV: Wykładnia prawa Pojęcie wykładni prawa Wykładni prawa - proces ustalania właściwego znaczenia przepisów prawnych. Zakres wykładni prawa możemy uznać jako: Koncepcja klasyfikacyjna - Wykładni wykonuje się tylko tyle, o ile wymagają to niejasności tekstu. Koncepcja derywacyjna - wykła...

Zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Logika dla prawników
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1428

Logika Dla Prawników Rozdział I: Zagadnienia wstępne Starożytność Zenon z Elei: Twórca dialektyki(poszukiwał prawdy, wykorzystując argumenty słowne). Sokrates Model tworzenia definicji Platon: Twórca rozumowania dedukcyjnego Arystoteles: Zasada sprzeczności: „dwa zdania względem siebie sprzecz...

Znak, język, kategorie syntaktyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Logika dla prawników
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2142

Rozdział II : Znak, Język, Kategorie Syntaktyczne Znak Znak - stan rzeczy spowodowany przez człowieka, który w danej sytuacji przekazuje jakąś treść(np. podczas wojny biała szmata na kiju oznacza poddanie się, a podczas pokoju nic) Znakami są np. Znaki drogowe Słowa (parasolka, umbrella, Schirm it...

Rachunek zdań - Funkcja zdaniowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Logika dla prawników
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1078

Rozdział VI: Rachunek zdań Funkcja zdaniowa Funkcje zdaniowe - to wyrażenia opisowe reprezentujące strukturę (np. Każde P jest Q)wypowiedzi same niemające wartości logicznej. Konkretyzacją funkcji - Działanie podstawiania pod P i Q wyraz...

Rachunek predykatów - Nazwa indywidualna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Logika dla prawników
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

Rozdział VII: Elementy rachunku Predykatów Podstawowe pojęcia Nazwa jednostkowa - to taka, która ma tylko jeden desygnat Nazwy indywidualne - przysługuje nazwie na zasadzie przyjętej...

Wnioskowanie statystyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Logika dla prawników
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1120

Rozdział X: Wnioskowanie statystyczne Ogólna charakterystyka indukcji statystycznej Indukcja statystyczna jest odmianą wnioskowania niededukcyjnego zawodnego, lecz w przeciwieństwie do pozostałych metod wnioskowania indukcja statystyczna umożliwia określenie prawdopodobieństwa wniosku.( badamy wyst...

Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Logika dla prawników
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2457

Rozdział XII: Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne Wypowiedzi oceniające Wypowiedź oceniająca - polega na określeniu relacji pomiędzy oceniającym stanem rzeczy a kryterium (formułowanych na podstawie kryteriów uznawanych przez oceniającego za słuszne). Zdarza się również, że wypowiedź ocenia...

Wykładnia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Logika dla prawników
Pobrań: 2373
Wyświetleń: 6132

...Cel wykładni: ustalenie znaczenia przepisu prawnego lub jego fragmentu zgodnie z prawem i w oparciu o przyjęte w doktrynie i orzecznictwie dyrektywy wykładni (w razie występowania wątpliwości, co do znaczenia przepisu). 1. Teoria klaryfikacyjna Polega na wyjaśnianiu sensu przepisów budz...

Logika - wybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 6062

Logika [logos gr.] - myśl, słowo LOGIKA:** zespół dyscyplin naukowych, dla których przedmiotem badań jest język i czynności badawcze (zaliczamy do nich rozumowanie, definiowanie, klasyfikowanie), których to analizę prowadzi się w celu podania takich reguł posługiwania się językiem i wykonywania o...