Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne - strona 1 Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne - strona 2 Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział XII: Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne Wypowiedzi oceniające Wypowiedź oceniająca - polega na określeniu relacji pomiędzy oceniającym stanem rzeczy a kryterium (formułowanych na podstawie kryteriów uznawanych przez oceniającego za słuszne). Zdarza się również, że wypowiedź oceniająca ma charakter porównawczy.
Oceny instrumentalne - wtedy kiedy orzekamy o przydatności czegoś jako środka do osiągnięcia zamierzonego celu Wypowiedzi optatywne - zawierające ocenę stanu rzeczy przyszłego. Normy postępowania Norma - wypowiedź zawierająca wzór postępowania, którego twórca normy żąda w przyszłości, od osoby/osób gdy znajdą się w określonej sytuacji.
Dyrektywa techniczna - wskazująca sposób postępowania prowadzący do osiągnięcia danego skutku.
No rmodawca - twórca/y normy
Adresat normy - osoba do której jest skierowana norma
Budowa normy: Trójelementowa(hipoteza - dyspozycja - sankcja) Koncepcja norm sprzężonych(norma sankcjonowana, norma sankcjonująca) Hipoteza normy - określa warunki faktyczne w jakich norma może być zastosowana wobec adresata. Zakres stosowania normy - zbiór wszystkich sytuacji w których norma może być zastosowana.
W dyspozycji - określone jest zachowanie powinne wymagane od adresata
Zakres normowania normy - zbiór zachowań adresatów normy, które ta norma determinuje.
Norma prawna - to taka norma postępowania, która jest najmniejszym elementem stosowania prawa
Przepis normatywny(prawny) - to jednostka systematyki tekstu prawnego, Jest on zdaniem w sensie gramatycznym. W tym sensie przepis prawny jest obiektem empirycznym, który można zobaczyć i p[przeczytać(informacja o ustanowionych przez prawodawcę normach).
Proces odczytywania normy: Wypowiedzi modalne Wypowiedź modalna - to takie zdanie opisowe w sensie gramatycznym w którym występuje funktor modalny. Funktory modalne: „musi” za pomocą, którego budowane są zdania apodyktyczne „może” za pomocą, którego budowane są zdania problematyczne. Funktor modalny jest jednoargumentowy(jego argumentem jest zdanie w sensie logicznym)
Wyróżniamy cztery typy wypowiedzi modalnych: musi być tak, że Z
musi być tak, że ~Z
może być tak, że Z
może być tak że nie Z
gdzie Z jest zdaniem w sensie logicznym i argumentem funktora modalnego
Interpretacja logiczna wypowied zi modalnych Interpretacja logiczna wypowiedzi modalnych odwołuje się do - jako do stosowanego kryterium - całokształtu wiedzy osoby przeprowadzającej interpretację tej wypowiedzi.


(…)

… ~Z). Interpretator wie, że zdanie Z jest fałszywe.
W zbiorze zdań W nie ma ani zdania Z ani ~Z, a także nie ma zdań z których wynikałoby zdanie Z lub ~Z. Interpretator nie wie nic na temat zadnia Z.
Na podstawie wyróżnionych trzech powyższych przypadków, w interpretacji logicznej przyjmuje się następujące zasady przypisywania wartości logicznej prawdy wypowiedziom modalnym:
MOŻLIWOŚĆ JEDNOSTRONNA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz