Uzasadnianie twierdzeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uzasadnianie twierdzeń - strona 1 Uzasadnianie twierdzeń - strona 2 Uzasadnianie twierdzeń - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział IX: Uzasadnianie twierdzeń Uzasadnianie bezpośrednie i pośrednie Uzasadnianie bezpośrednie polega na wykorzystaniu w procesie uzasadniania zdań wyłącznie naszych doznań zmysłowych.
Uzasadnianie pośrednie uzasadnianie na podstawie uznania prawdziwości pewnego zdania Bezpośrednie Spostrzeżenie - operacja polegająca na zarejestrowaniu postrzeżenia łączącego się z jednoczesnym wykorzystaniem zasobów naszej wiedzy.
Obserwacja - uporządkowany ciąg spostrzeżeń. Eksperyment - Obserwacja w sztucznie wytworzonych warunkach
Pozytywny - że zachodzi zależność pomiędzy czynnikami A i B(nigdy do końca nie potwierdza)
Negatywny - że nie zachodzi zależność pomiędzy czynnikami A i B
Pośrednie Implikacja - jest funktorem prawdziwościowym łączącym zmienne zdaniowe lub zdania a zdanie w ten sposób jest fałszywe tylko wówczas kiedy pierwsze zdanie składowe jest prawdziwe a drugie fałszywe.
Wynikanie - (Gdy ze zdania Z 1 zdanie Z 2 mówimy, że zdanie Z 1 jest racją zdania Z 2 , zdanie Z 2 zaś jest następnikiem zdania Z 1 )
Ze zdania Z 1 wynika zdanie Z 2 gdy spełnione są łącznie dwa warunki:
Implikacja zbudowana ze zdania Z 1 jako poprzednika i zdania Z 2 jako następnika jest prawdziwa.
Pomiędzy zdaniem Z 1 i zdaniem Z 2 zachodzi pewien związek o charakterze treściowym lub strukturalnym gwarantujący to, że prawdziwość zdania Z 1 pociąga za sobą prawdziwość zdania Z 2. Ze zdania Z 1 wynika logicznie zdanie Z 2 wtedy i tylko wtedy, gdy implikacja Z 1 → Z 2 jest konkretyzacją tautologii. Innymi słowy, implikacja Z 1 → Z 2 powstaje z tautologii przez zastąpienie stałymi wszystkich zmiennych. Związki: O charakterze analitycznym - racja i następstwo są złożone jedynie ze wzgl. na sens użytych w tym zdaniu słów ( Jeżeli Piotr jest wyższy od Pawła, to Paweł jest niższy od Piotra ) O charakterze przycz yno-skutkowym - wiąże się on ze związkami empirycznymi, jakie zachodzą między zjawiskami opisywanymi w zdaniach złączonych wynikaniem ( Jeżeli temperatura spadnie poniżej zera to woda w stawie zamarznie ) O charakterze strukturalnym - jest on związany z rozmieszczeniem zdarzeń lub przedmiotów w czasie lub przestrzeni. ( „jeżeli dziś jest 7 maja to za tydzień będzie 14 maja” „Jeżeli polecę na N samolotem to dolecę do bieguna N.” ) O charakterze tetycznym - wynika z ustanowień określonych norm prawnych[lub innych]( „Jeżeli ktoś jest ojcem, to powinien zapewnić małoletnim dzieciom środków utrzymania” ). Wnioskowanie :
Niezawodne - na podstawie prawdziwości pewnego zdania lub kilku zdań będących przesłankami stwierdzamy prawdziwość innego zdania będącego wnioskiem. Wnioskowania tego typu są oparte o niezawodne schematy inferencyjne o postaci implikacji. (prawdziwość przesłanek potwierdza prawdziwości wniosku)


(…)

…, aby z ich prawdziwości bądź fałszywości wnosić o wartość logiczną zdania sprawdzanego.
Sprawdzanie pozytywne - dla zdania znajdujemy następstwa prawdziwe i wtedy choć jedynie z pewnym prawdopodobieństwem, wnioskujemy o jego prawdziwości
Sprawdzanie negatywne - dla zdania znajdujemy następstwa fałszywe i wtedy choć jedynie z pewnym prawdopodobieństwem, wnioskujemy o jego fałszywości jako racji.[NIEZAWODNE…
… prawdziwości pewnego zdania lub kilku zdań będących przesłankami stwierdzamy prawdziwość innego zdania będącego wnioskiem. Wnioskowania tego typu są oparte o niezawodne schematy inferencyjne o postaci implikacji. (prawdziwość przesłanek potwierdza prawdziwości wniosku)
Zawodne - polega na stwierdzeniu na podstawie uznanego za prawdziwe zdania lub zdań innego zdania(wniosku) z określonym stopniem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz