Prawo logiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo logiczne - strona 1 Prawo logiczne - strona 2 Prawo logiczne - strona 3

Fragment notatki:


II) Logiczne schematy wnioskowania; prawo logiczne       Spójniki współrzędności (parataktyczne) wynikowe:  więc, to,  zatem, dlatego, stąd   Spójniki podrzędności (hipotaktyczne):  gdy, gdyż, jeśli, jeżeli, ponieważ    Ogólny schemat wnioskowania:         przesłanka/i  --------------------        wniosek    Przykłady:  Wyspiański jest poetą i jest malarzem.  A więc  niektórzy poeci są malarzami.        Wyspiański jest poetą i jest malarzem    ---------------------------------------------------                  Niektórzy poeci są malarzami      Ponieważ  niektóre ptaki są jaskółkami,  to  niektóre jaskółki są ptakami.                    Niektóre ptaki są jaskółkami    --------------------------------------------                  Niektóre jaskółki są ptakami                  Niektóre S są P           -----------------------  Niektóre P są S         Logiczny schemat wnioskowania (schematy inferencyjne)    Formalny  schemat wnioskowania to taki, w którym występują tylko stałe i zmienne logiczne.    Niezawodny  schemat wnioskowania to taki, który – przy  tych samych  podstawieniach za  zmienne w przesłankach i we wniosku – prowadzi od  prawdziwych  przesłanek  zawsze  do  prawdziwego  wniosku.    Logiczny  schemat wnioskowania to schemat formalny i niezawodny.    Dane wnioskowanie  podpada  pod pewien schemat formalny wtedy i tylko wtedy, gdy można  je otrzymać z tego schematu przez podstawienie w nim odpowiednich stałych za zmienne.     Wnioskowanie jest  formalnie poprawne , gdy opiera się na niezawodnym schemacie  wnioskowania.    Wnioskowanie nie jest formalnie poprawne, gdy nie opiera się na niezawodnym schemacie  wnioskowania. Wtedy mówimy o  błędzie formalnym  wnioskowania.  Przykłady wnioskowania obarczonego błędem formalnym:    Każde S jest P          -----------------------  Każde P jest S      Każdy kwadrat jest wielokątem         --------------------------------------------  Każdy wielokąt jest kwadratem      Każda róża jest kwiatem            ---------------------------------  Każdy kwiat jest różą      Prawo logiczne    Prawo logiczne  ( tautologia ) jest to wyrażenie zbudowane ze stałych i zmiennych logicznych,  które  jest prawdziwe  przy  wszystkich podstawieniach  (stałych za zmienne).    Prawa logiczne są ogólnymi twierdzeniami o dowolnych przedmiotach z zakresu (desygnacji)  zmiennych.      Związek między schematami logicznymi a prawami  logicznymi    S:     Schemat logiczny:            W1       W2       .       .      .      Wn                     -----------        W      P:    Prawo logiczne: Jeśli  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz