Wykładnia prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia prawa - strona 1 Wykładnia prawa - strona 2 Wykładnia prawa - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział XIV: Wykładnia prawa Pojęcie wykładni prawa Wykładni prawa - proces ustalania właściwego znaczenia przepisów prawnych.
Zakres wykładni prawa możemy uznać jako:
Koncepcja klasyfikacyjna - Wykładni wykonuje się tylko tyle, o ile wymagają to niejasności tekstu. Koncepcja derywacyjna - wykładni dokonuje się w każdym przypadku ustalania normy prawnej Potrzeba przeprowadzenia wykładni wynika z (koncepcja klasyfikacyjna) : Niejednoznaczności języka naturalnego i prawnego; Błędów popełnionych przez ustawodawcę; Świadomie wprowadzonych przez ustawodawcę niejednoznaczności i nieostrości wypowiedzi normatywnych; Ze „starzenia” się regulacji normatywnych Potrzeba przeprowadzenia wykładni wynika z (koncepcja derywacyjna): Wynika z rozróżnienia normy prawnej i przepisu prawnego= jest zawsze konieczna
Podpunkty z koncepcji klasyfikacyjnej
Teorie wykładni prawa Teoria wykładni statystycznej(subiektywna) - wraz z ustanowienie przepisu ustawodawca nadaje mu określone znaczenie. Tak długo jak przepis formalnie funkcjonuje istnieje wraz z nim jego znaczenie. Nie powinno się tego znaczenia swobodnie modyfikować. Tj. do ustalenia normy z przepisu potrzebna nam jest wiedza o celach, wiedzy, przesłanek historycznych ustawodawcy historycznego.
Teoria wykładni statystycznej(obiektywna) - Znaczenie przepisów prawnych nie powinno być wiązane wyłącznie z wolą ustawodawcy historycznego, ponieważ prowadziłoby to, wbrew naturalnej dynamice procesów społecznych. Wraz z wszelkimi zmianami w społeczeństwie w języku stare przepisy powinny mieć nadawaną nową treść dostosowaną do współczesnych potrzeb(a nie ustawodawcy sprzed wieku, który ustanowił daną ustawę).
Teoria wykładni „aktualnego ustawodawcy” - jest ona pewną modyfikacją teorii wykładni dynamicznej. Twierdzi ona, że jednoznaczne przyjęcie teorii dynamicznej doprowadziłoby do nadmiernej dowolności w interpretacji prawa. Należy, więc posłużyć się w interpretacji wiedzą o rzeczywistości, preferencjami aksjologicznymi oraz celami politycznymi ustawodawcy czynnego w momencie interpretacji
Założenie racjonalności ustawodawcy Założenie racjonalności jest fundamentalną przesłanką metodologiczną tzw. Interpretacji humanistycznej:
Dzieło kulturowe jest kreacją człowieka, z którym interpretator dzieli podstawowe właściwości fizyczne i duchowe a zatem jest w stanie go zrozumieć. Twórca dzieła jest istotą racjonalną, tj. dokonuje wyborów celu i adekwatnych do ich osiągnięcia środków zgodnie z posiadaną przez siebie wiedzą o rzeczywistości, kierują c się przy tym niesprzecznym systemem wartości. Rekonstrukcja przez interpretatora tej wiedzy i systemu wartości pozwala zrozumieć sens dzieła kulturowego, będącego przedmiotem dociekań.

(…)

… interpretacji przepisów prawnych przy wykorzystywaniu reguł znaczeniowych i konstrukcyjnych języka prawnego i naturalnego, reguł poprawnego myślenia i reguł logiki prawnej.
Wykładnia systemowa - Polega na ustaleniu rzeczywistego znaczenia przepisów ze względu na ich usytuowanie w systematyce wewnętrznej systemu prawa lub zasady danej gałęzi prawa..
Wykładnia funkcjonalna - Ustalenie znaczenia przepisu zgodnie…
… środkami prowadzącymi do celu. Inaczej mówiąc nakazane są wszystkie niezbędne do osiągnięcia celu, a zakazane te, które uniemożliwiają osiągnięcie celu.
Argumentum a simili Analogia z ustawy(Analogia legis) - polega na zastosowani do nieuregulowanego stanu rzeczy, regulacji dotyczącej podobnego stanu rzeczy uregulowanego (M a P n S a [podobne do M] →S a P)
Analogia z prawa(analogia iuris) - polega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz