Ontologia - strona 2

note /search

Czas, przestrzen, ruch - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

Tomasz Bigaj - „Czas, przestrzeń, ruch” Pojęcia czasu, przestrzeni i ruchu doczekały się wnikliwej analizy na gruncie podstawowych współczesnych teorii fizycznych - szczególnej (STW) i ogólnej (OTW) teorii względności. Autor pragnie wykazać, że przejście od klasycznego ujęcia czasu i przestrzeni do...

Wiara naturalisty w uniwersalia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1099

David Malet Armstrong - „Czy naturalista może wierzyć w uniwersalia?” Przedmiotem tego artykułu jest obrona poglądu, który głosi, że naturalizm (pojęty jako pogląd głoszący, że wszystko, co istnieje, jest czasoprzestrzenne) jest zgodny z realizmem (w znaczeniu

Determinizm a wolności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756

John Hospers - „Determinizm a wolność” Wolność W powszechnym mniemaniu wolność człowieka polega na tym, że ma on swobodę wykonywania tych działań, które może wykonać, gdy o tym postanowi. Człowiekowi przysługuje także w różnym stopniu wolność negatywna („wolność od”), wyrażająca się w swobodzie po...

Główne koncepcje ontologii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1365

Michał Hempoliński -„Główne koncepcje ontologii” Ontologia jest filozofią bytu, ogólną filozoficzną teorią świata. To najstarszy dział filozofii, traktujący o wszystkim, co istnieje lub istnieć może, a w szczególności o naturze i strukturze świa...

Mit upływu czasu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Donald C. Williams - „Mit upływu czasu” Williams występuje w swoim artykule przeciwko teorii głoszącej, że oprócz tego, że zdarzenia wraz z ich właściwościami rozkładają się wzdłuż osi czasu, istnieje coś jeszcze - aktywnego i dynamicznego, co najczęściej nazywane jest „mijaniem”. Ruch, żeby był r...

O postawie reistycznej, czyli konkretystycznej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Tadeusz Kotarbiński - „O postawie reistycznej, czyli konkretystycznej”, „Fazy rozwojowe konkretyzmu” O postawie reistycznej, czyli konkretystycznej Reizm domaga się tego, by w wypowiedziach ostatecznych nie było innych rzeczowników i ...

Willard van Orman Quine - „O tym, co istnieje” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1722

Willard van Orman Quine - „O tym, co istnieje” Odpowiedź na fundamentalne ontologiczne pytanie: „co istnieje?”, „istnieje wszystko [to, co istnieje]”, pozostawia pole dla różnicy zdań co do szczególnych przypadków. W każdym sporze ontologicznym zwolennik tezy negatywnej jest w gorszej sytuacji, gdy...

Paradoksy nieistnienia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Tomasz Bigaj - „Paradoksy nieistnienia” Twierdzenia egzystencjalne, pozytywne lub negatywne, znacznie częściej występują w nauce, niż w języku potocznym, jako że w nauce postawiony jest wymóg pewnej ścisłości wypowiedzi. Oczywiście wartość egzystencjalnych

Podstawowe pojęcia i zagadnienia ontologii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1029

Michał Hempoliński -„Podstawowe pojęcia i zagadnienia ontologii” przedmiot - ten termin ma sens najogólniejszy, znaczy tyle, co „coś”, „cokolwiek”; wszelki przedmiot jest jakiś (jest uposażony jakościowo), ma zatem przynajmniej jedną cechę egzystencjalna interpretacja przedmiotu: przedmiot jest ja...

John Hospers - „Przyczynowość” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

John Hospers - „Przyczynowość” Co to jest przyczyna? Hospers wskazuje na wieloznaczność terminu „konieczność”. Zaznacza, że należy sprecyzować, relację między którymi zdarzeniami nazywa się konieczną. Następnie wprowadza podział na konieczn...