Ontologia

note /search

Analiza i konstrukcja pojecia przyczyny - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ontologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Jan Łukasiewicz - „Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny” W niniejszym artykule Łukasiewicz zajmuje się dwiema kwestiami: zastanawia się nad charakterem związku przyczynowo-skutkowego oraz poszukuje desygnatów samego pojęcia „przyczyny”. Przez „przedmiot” autor rozumie wszelki byt. Przedmioty dzi...

Czas prawdziwy - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ontologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Kazimierz Ajdukiewicz - „Czas prawdziwy” Zegarem, według którego reguluje się wszystkie ziemskie zegary, jest obrót Ziemi w stosunku do firmamentu gwiazd stałych (równymi są dwa okresy czasu, w których promień Ziemi zakreśla w stosun...