Edukacja zdrowotna - strona 2

note /search

Próchnica zębów - profilaktyka u dzieci, młodzieży u kobiet ciężarnych...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1435

Zasady profilaktyki próchnicy zębów u dzieci, młodzieży i kobiet ciężarnych. Próchnica zębów to proces niszczący twarde tkanki zęba (szkliwa i zębiny), doprowadzający do powstania ubytku, co prowadzić może do zapalenia i obumarcia miazgi zęba. W jej powstawaniu odgrywa rolę wiele czynników, jak czy...

Zasady przygotowania rodziców do poczęcia dziecka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Zasady przygotowania się rodziców do poczęcia dziecka Jeśli rodzice planują swoje dziecko, należy zacząć od poprawienia stanu zdrowia. Zdrowi rodzice zazwyczaj mają zdrowe dzieci, a matki w dobrej formie zwykle unikają wielu problemów w czasie ciąży i porodu. Należy: Iść do lekarza na wizytę kontro...

Zasady zapobiegania otyłości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 882

Zasady zapobiegania otyłości w różnych okresach życia (profilaktyka pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa) Na początku należy wyjaśnić, co to jest profilaktyka pierwszo-,drugo- i trzeciorzędowa. Pierwszorzędowa (pierwotna) dotyczy całej populacji lub znacznej jej części-uprzedzenie ewentualnego wystą...

Zdrowie publiczne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1302

Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne - nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji , zapobieganiem chorobom , przedłużaniem życia, promowaniem zdrowia i aktywności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontrolę chorób zakaźnych, oświatę dotyczącą zasad higieny o...

Znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 707

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIŁOWEGO ROZWOJU I ZDROWIA CZŁOWIEKA. Ludzkie ciało można porównać do bardzo skomplikowanego mechanizmu, którego niezawodne funkcjonowanie zależy od odpowiedniego utrzymania, właściwej diety i aktywności fizycznej. W przeciągu całego naszego życia ...

Potrzeba edukacji zdrowotnej w dzieciństwie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 868

UZASADNIJ POTRZEBĘ EDUKACJI ZDROWOTNEJ W CAŁYM OKRESIE ŻYCIA CZŁOWIEKA :OMÓW JEJ ETAPY W DZIECIŃSTWIE I MŁODOŚCI. Edukacja zdrowotna jest procesem który trwa całe życie. Jest elementem socjalizacji pierwotnej, obejmującej dziecińst...

Negatywne zachowania zdrowotne w rodzinach pełnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL .   XIV, 37 SECTIO D 2004 Studium Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego* Department of Social Medicine and Publi...

Człowiek jako istota biologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2555

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA BIOLOGICZNA Ludzie wszystkich ras i narodów, żyjący na całym świecie, mają pewną liczbę wspólnych cech biologicznych, które leżą u podstaw wspólnoty kulturowej człowieka. Do cech tych zaliczamy: I cecha: posiadanie kultury - nie ma zbiorowości ludzkiej, w której nie byłoby ja...

Edukacja zdrowotna w przedszkolu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

„EDUKACJA ZDROWOTNA W PRZEDSZKOLU” Bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu. Poznanie możliwości własnego organizmu, czynników które ...

Edukacja zdrowotna - wprowadzenie do zajęć

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

Cele: Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami relaksacyjnymi wynikającymi z aktywności fizycznej, przydatnymi w sytuacjach stresowych. Zapoznanie z objawami stresu i ich konsekwencjami dla naszego zdrowia. Pokazanie korzystnego wpływu aktywności fizycznej jako najlepszego sposobu walki ze ...