Negatywne zachowania zdrowotne w rodzinach pełnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Negatywne zachowania zdrowotne w rodzinach pełnych - strona 1 Negatywne zachowania zdrowotne w rodzinach pełnych - strona 2 Negatywne zachowania zdrowotne w rodzinach pełnych - strona 3

Fragment notatki:

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA
VOL.LIX, SUPPL .   XIV, 37 SECTIO D 2004
Studium Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego*
Department of Social Medicine and Public Health, Wroclaw
Medical University
Institute of Pedagogics, University of Wroclaw*
Bolanowski Wojciech, Kwiatkowski Piotr * , Bolanowska M o nika, Waszkiewicz Ludmiła Separation of Features of Home, Promoting Negative Health Beha v iours in High School Children Aged 16-17 Living with Both Parents Wyodrębnienie cech domu rodzinnego sprzyjających negatywnym zachowaniom zdrowo t nym licealistów w rodzinach pełnych Wstęp W literaturze można znaleźć termin „zdrowy dom - dom sprzyjający pożądanej kondycji człowieka, określanej zdrowiem [6]. Jeżeli termin zdrowie oznacza dla nas „kompletny, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka” (definicja WHO) to możemy innymi słowami wyrazić się, iż „zdrowy dom” to taki, który możliwie najlepiej, najpełniej sprzyja zaspokajaniu istotnych ludzkich potrzeb. „Dom chory” to dom utrudniający lub uniemożliwiający zaspokajanie takich potrzeb. Badania pokazują, że zdrowy dom daje lepsze wsparcie osobie chorej i odwrotnie, jest też odporniejszy na obciążenie, jakim jest osoba chora w rodzinie. Zdrowy dom kształtuje w młodych ludziach wysokie standardy zdrowia fizycznego i psychicznego [3, 5, 7], jest też według niektórych autorów pierwszym poziomem opieki zdrowotnej, gdyż autodiagnoza i samoleczenie wyprzedzają często pierwszy kontakt z lekarzem i medycyną. Zbadanie czy i jak dom rodzinny wpływa na postawy zdrowotne młodzieży nie jest proste. W naszych poprzednich badaniach ankietowych stosunek do domu rodzinnego nie okazał się czynnikiem wyjaśniającym stosunek do własnego zdrowia [1], dlatego teraz postanowiliśmy przeprowadzić nieco pogłębioną analizę nie tylko więzi z domem rodzinnym, ale też „dobroci” domu rodzinnego. Postanowiliśmy uwzględnić fakt, że silna więź z domem, który daje negatywne wzorce zachowań, nie jest czynnikiem jednoznacznie pozytywnym, dlatego „więź z domem” i „dobroć domu” powinno się traktować jako oddzielne czynniki kształtujące postawy młodzieży. Należało również wziąć po uwagę to, że deklaracja pozytywnego stosunku do rodziców często nie idzie w parze z codziennymi dobrymi relacjami międzyludzkimi w domu i chęcią naśladowania zachowań rodziców [4]. W próbie budowania miary „dobroci domu rodzinnego” wzięto pod uwagę różne cechy środowiska rodzinnego [2]. W budowie ankiety i analizie wyników uwzględniono wyniki badań publikowane przez Woynarowską i Mazur [8, 9, 10].


(…)

… (dziecko mieszka z obojgiem rodziców). Materiał i metoda
Analizowano odpowiedzi ankietowe 293 uczniów 1 i 2 klas liceów ogólnokształcących (LO) i liceów profilowanych (LP) miasta Wrocławia, którzy deklarowali, iż mieszkają z obojgiem rodziców. 70 osób było w wieku 16 lat (24%), 182 osoby 17 lat (62%), 34 osoby - 18 lat (12%). Anonimowa ankieta, przeprowadzona w styczniu 2004 roku, składała się z pytań…
….rodzice w sposób przyjazny rozmawiają ze mną o mojej przyszłości
0,095
-
0,026
-
0,028
-
7.nie lubię spędzać czasu z rodzicami i unikam ich, jeśli mogę
0,007
+
0,008
+
0,084
+
0,000
+
8.bardzo chciałbym spędzać więcej czasu z rodzicami - brak mi ich
0,082
+
0,012
+
0,001
+
9. rodzice pomagają mi w nauce
10. rodzice płacą za korepetycje dla mnie
0,017
+
11. rodzice płacą za moją naukę języków poza szkołą…
… się odżywiających i nieużywających pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem.
Deklaracja ucznia, że lubi przebywać z rodzicami istotnie współwystępuje i koreluje ujemnie z przynależnością do grup: nadużywających alkoholu, nie dbających o sen, kaleczących swoje ciało i nieużywających pasów bezpieczeństwa. Deklaracja ucznia, że nie lubi spędzać czasu z rodzicami i unika ich, jeśli może, istotnie współwystępuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz