Potrzeba edukacji zdrowotnej w dzieciństwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potrzeba edukacji zdrowotnej w dzieciństwie - strona 1 Potrzeba edukacji zdrowotnej w dzieciństwie - strona 2

Fragment notatki:

UZASADNIJ POTRZEBĘ EDUKACJI ZDROWOTNEJ W CAŁYM OKRESIE ŻYCIA CZŁOWIEKA :OMÓW JEJ ETAPY W DZIECIŃSTWIE I MŁODOŚCI.
Edukacja zdrowotna jest procesem który trwa całe życie. Jest elementem socjalizacji pierwotnej, obejmującej dzieciństwo i młodość oraz wtórnej w okresie dorosłości.
Edukacja zdrowotna odbywa się w sposób naturalny(nieformalny, spontaniczny) i formalny ( zorganizowany), we wszystkich miejscach gdzie ludzie żyją, uczą się, wypoczywają itp. W promocji zdrowia określono te miejsca jako siedliska. Siedliskami, które odgrywają szczególną rolę w edukacji zdrowotnej są: rodzina, przedszkole, szkoła, zakłady opieki zdrowotnej, ale edukacja ta ma odbywa się także w innych siedliskach (np. społeczności lokalnej).
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami zdrowia. W domu rodzinnym dokonuje się główna część socjalizacji zdrowotnej, polegającej na kształtowaniu w interakcji z rodzicami i innymi członkami rodziny, umiejętności, zachowań sprzyjających dobremu samopoczuciu oraz ochronie przed zagrożeniami dla zdrowia w dzieciństwie i w dalszym życiu. Socjalizacja zdrowotna jest częścią ogólnego procesu socjalizacji i składają się na nią trzy podstawowe elementy:
- dzieci uczą się i praktykują różne zachowania związane ze zdrowiem kontekście codziennego życia( np. w czasie posiłków)
- dzieci są aktywnymi uczestnikami własnej socjalizacji zdrowotnej ( nie tylko obserwują ale też rekonstruują)
- istnieją dwustronne interakcje między głównymi aktorami procesu socjalizacji ( nie tylko obserwują ale też podejmują działania) Edukacja zdrowotna powinna wspierać proces socjalizacji zdrowotnej i uczestniczą w niej w sposób świadomy i nieuświadomiony obok rodziców, wszyscy członkowie rodziny.
W domu rodzinnym człowiek powinien:
- uzyskać podstawowe umiejętności dotyczące troski o ciało i wiele umiejętności psychospołecznych oraz mieć możliwość ich wykorzystania w codziennym życiu
-mieć możliwość kształtowania i praktykowania zachowań prozdrowotnych
-uczestniczyć i zdobywać doświadczenia w podejmowaniu decyzji, dokonywania wyborów
-uzyskiwać podstawową wiedzę dotyczacą różnych spraw związanych ze zdrowiem w tym także seksualnością
- mieć możliwość wyrażania swojej opinii i rozmawiania o sprawach, kt są dla niego ważne, uzyskiwać wsparcie w swoich działaniach bezpośrednio lub pośrednio związanych ze zdrowiem.
Etapy ed zdrowotnej dzici i młodzieży Rola i znaczenie rodziny i ed zdrowotnej a także udział podmiotów wspierających ją, zmieniają się w zależności od okresu rozwoju dziecka- od funkcji opiekuńczyh i pielęgnacyjnych -do wspierania i towarzyszenia dziecku.


(…)

… jest m. in: tworzenie pozytywnych wzorców, stwarzanie warunków do uczenia się, bezpiecznego eksperymentowani, korygowania niektórych zachowań itp. Rozpoczyna się proces naśladowań zachowań rówieśników, wpływu TV, gier i reklamy. Partnerami rodziców staje się przedszkole i szkoła.
- autoedukacja( samowychowanie) - dziecko staje się świadomym, współtwórcą swego zdrowia. U nastolatków rozwija się poczucie własnej tożsamości, zmienia się obraz własnej osoby i ciała, pojawia się potrzeba niezależności, intymności, próby zmieniania się siebie, sprawdzania. Eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi, są pod wpływem rówieśników, TV , Internetu (ignorują uwagi rodziców). Zadaniem rodziców jest towarzyszenie nastolatkowi w jego poszukiwaniach. Działania rodziców powinny być wspierane przez szkołę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz