Zasady zapobiegania otyłości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady zapobiegania otyłości - strona 1 Zasady zapobiegania otyłości - strona 2

Fragment notatki:

Zasady zapobiegania otyłości w różnych okresach życia (profilaktyka pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa) Na początku należy wyjaśnić, co to jest profilaktyka pierwszo-,drugo- i trzeciorzędowa.
Pierwszorzędowa (pierwotna) dotyczy całej populacji lub znacznej jej części-uprzedzenie ewentualnego wystąpienia zaburzenia dzięki działaniom najwcześniejszym(podział na swoistą i nieswoistą). Zadania tej profilaktyki w stosunku do dzieci i dorosłych są podobne:
dieta powinna być urozmaicona pod względem asortymentu produktów spożywczych, uregulowana(częstość spożywania posiłków), umiarkowana, co do ilości spożywanych produktów oraz dodatków,głównie soli i cukru-racjonalne żywienie
ruch-uaktywnienie energii psychoruchowej
Zdrowy styl życia częściowo rozpowszechniają media,prasa i internet.
Drugorzędowa (wtórna) dotyczy grup zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzenia (identyfikacja grupy ryzyka,wczesne wykrycie objawów zaburzeń,wczesne podjęcie działań naprawczych w celu zahamowania rozwoju zaburzenia). Uświadomienie możliwości wystąpienia licznych chorób związanych z otyłością(zapobieganie im),tj.:
Cukrzyca typu II Nadciśnienie tętnicze Miażdżyca Hiperlipidemia - czyli podwyższenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Poza poziomem całkowitego cholesterolu ważny dla ryzyka chorób serca jest też stosunek pomiędzy "dobrym" - cholesterol HDL i "złym" cholesterolem - cholesterol LDL. Stosunek ten jest niekorzystny u osób otyłych. Udar mózgowy - ryzyko jego wystąpienia u osób otyłych jest dwukrotnie większe. Niewydolność serca - ryzyko tej choroby u otyłych jest większe 1,9 razy. Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) Otyłość pogarsza także przebieg rehabilitacji pozawałowej. Kamica pęcherzyka żółciowego - schorzenia pęcherzyka u osób otyłych występują sześciokrotnie częściej niż u szczupłych. Zmiany zwyrodnieniowe stawów - stawy podlegające nadmiernym obciążeniom szybciej ulegają uszkodzeniu, prowadzi to do zespołów bólowych, np. kręgosłupa, stawów kolanowych. Nowotwory - u otyłych częściej niż u szczupłych występują nowotwory macicy, sutka, pęcherzyka żółciowego, jelita grubego, prostaty. Zaburzenia oddychania w czasie snu - objawiające się m.in. zespołem hipowentylacji bądź bezdechu sennego. Żylaki kończyn dolnych - u osoby otyłej gorsze są warunki odpływu krwi z kończyn dolnych. Prowadzi to do nadmiernego wypełnienia krwią żył a w konsekwencji - do powstawania żylaków. Zaburzenia hormonalne i powikłania ciąży - częściej występują u otyłych kobiet. Zespół X (obecnie nazywany zespołem polimetabolicznym)

(…)

… i powikłania ciąży - częściej występują u otyłych kobiet. Zespół X (obecnie nazywany zespołem polimetabolicznym) - zespół ogólnoustrojowych zaburzeń, na które składają się: otyłość wisceralna, upośledzona tolerancja glukozy, zwiększone stężenie insuliny, oporność na insulinę, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, choroba niedokrwienna serca. Aktualnie do klasycznego zespołu X, opisanego przez Reavena, dołączono szereg dodatkowych elementów takich jak: dna moczanowa, podwyższenie poziomu kortyzolu, podwyższenie poziomu fibrynogenu oraz wzmożone wydalanie albumin z moczem. A także korzyści wynikających z utraty masy ciała,tj.:
 obniżenie ciśnienia tętniczego krwi  obniżenie poziomu glukozy we krwi oraz wzrost wrażliwości na insulinę (bardzo istotne u chorych z upośledzoną tolerancją glikemii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz