Matematyka - strona 3

Relacje popytu, relacje podaży- zadania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Paweł Najman
 • Matematyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2289

Dla relacji popytu P={(p,q): q=1000-0,5p-0,2p 2 } wyznacz relację odwrotną P -1 i narysuj jej wykres w parach (q,p). Dla relacji podaży wyznacz relację odwrotną S -1 i narysuj jej wykres w parach (q,p). Wyznacz krzywe obojętności gd...

Matematyka - zadanie na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. Henryk Gurgul
 • Matematyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2058

1 obliczyc calke a)cos^3xdx b)1/cosx * sinx dx 1 obliczyc calkea)cos^3xdxb)1/cosx * sinx dx2 zbadac zbierznosc szeregua) ten znaczek "suma "i pod nim n =1 , sin(n)b) znow ten znaczek "suma" i ten n=1, 1/ n^2+nc) tez ten znaczek i tez n=1 , (-1) * n/e^n3 promien zbierznosci...

=Całki nieoznaczone - rozwiązanie 7 trudniejszych całek

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 798

Chemia I sem. Małgorzata Twardowska, uzup. WZ Całki nieoznaczone 1 Trudniejsze całki 3 + x2 ( 1) ( 5) (1 + 2 2 x3 x2 )3 x arc sin dx ( 2) 1 dx x ( 6) √ 5x dx 1 + x4 ( 3) tg2 x + 2 dx ( 7) sin 2x arc tg x dx (11) dx (10) 4x x4 1 + cos 1 1 √ dx (13) dx (14) (15)...

Całki nieoznaczone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1988

Tadeusz Świrszcz, Matematyka - wykład, rok ak.2011/2012 1 1. Definicja całki nieoznaczonej i podstawowe metody całkowania 1.1. DEFINICJA. Niech f będzie funkcją określoną w przedziale A. Mówimy, że F : A → R jest funkcją pierwotną fu...

Całka oznaczona - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

Tadeusz Świrszcz, Matematyka-wykład, rok ak. 2011/2012 1 1. Całka oznaczona 1.1. DEFINICJA. Jeśli a 0 dla x ∈ [a, b], to sumę Riemanna n f (ξi ) xi można interpretować jako i=1 przybliżoną wartość pola figury ograniczonej od góry wykresem...

Rozwiązania na egzamin - DJ

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

1... fJ~~ po~ ~. eto ~ x+2. ~~ f(Ir)::' ~ Xt f.w-L.c.AL ~ ~. .u.o..r"u.a l1~e 3, Ko~~'\cC:-~"'~)-~ ~+ -~I.\)( -'.,;---AIM. "" X" 0 11M.'" -)( \1)coot ~' -1- 0 I; )r -'t 0 - )(CQ:)t - ~'~X =- [-~] H x - ~~+1) ()(,'3): - x' - " := ...

Przykładowe pytania na egzamin z matematyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

znaleźć takie wartości a i b, aby funkcja f(x) = była ciągła w zerze. Znaleźć przedziały, w których funkcja f(x) = jest rosnąca. Napisać równanie stycznej do wykresu funkcji f(x)= w punkcie o odciętej x0=1 Policzyć całkę: Policzyć

Liczby zespolone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

Algebra liniowa/Liczby zespolone 1/16 Liczby zespolone Jak to przystało na prawdziwy i nudny wykład, mała praca domowa. Ten jeden z nielicznych razy wymagam lekkiego przystosowa...

Granica funkcji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

Chemia - Zestaw nr 2. Granica i cigo funkcji. Podstawowe znane granice: , , , . (Oglnie, jeeli , to i podobnie, jeeli , to . Tutaj x0 moe by take ".) Gdy funkcja f jest okrelona w pewnym otoczeniu punktu x0, to funkcj t nazywamy cig w punkcie x0, jeeli . Twierdzenie Weierstrassa. Jeeli funk...