Przykładowe pytania na egzamin z matematyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania na egzamin z  matematyki - strona 1 Przykładowe pytania na egzamin z  matematyki - strona 2 Przykładowe pytania na egzamin z  matematyki - strona 3

Fragment notatki:

znaleźć takie wartości a i b, aby funkcja f(x) = była ciągła w zerze.
Znaleźć przedziały, w których funkcja f(x) = jest rosnąca.
Napisać równanie stycznej do wykresu funkcji f(x)= w punkcie o odciętej x0=1
Policzyć całkę: Policzyć całkę oznaczoną: Sprawdzić, czy funkcja f(x,y)=4x2-2xy+y2+6x-6y ma w punkcie (0,3) ekstremum. Jeśli tak, to jakiego rodzaju jest to ekstremum?
Znaleźć przedstawienie parametrycznej prostej przechodzącej przez punkt P(1,2,0) i równoległej do prostej: Napisać równanie ogólne płaszczyzny stycznej do powierzchni: w punkcie (1, -2, -1/2)
znaleźć takie wartości a i b, aby funkcja f(x) = była ciągła w zerze.
Znaleźć przedziały, w których funkcja f(x) = jest rosnąca.
Napisać równanie stycznej do wykresu funkcji f(x)= w punkcie o odciętej x0=1
Policzyć całkę: Policzyć całkę oznaczoną: Sprawdzić, czy funkcja f(x,y)=4x2-2xy+y2+6x-6y ma w punkcie P(1;-1) ekstremum. Jeśli tak, to jakiego rodzaju jest to ekstremum?
Znaleźć równanie płaszczyzny π, zawierającej punkt P(3;0;0) i prostej Napisać przedstawienie parametryczne prostej prostopadłej do powierzchni w punkcie (1; 1; 1)
znaleźć takie wartości a i b, aby funkcja f(x) = była ciągła w zerze.
Znaleźć przedziały, w których funkcja f(x) = x2e-x jest rosnąca.
Korzystając z tw. de l'Hopitala, policzyć granicę Policzyć całkę: Policzyć całkę oznaczoną: Sprawdzić, czy funkcja f(x,y)=6xy-x3-y3+3 ma w punkcie (2,2) ekstremum. Jeśli tak, to jakiego rodzaju jest to ekstremum?
Napisać równanie ogólne płaszczyzny, przechodzącej przez punkty A(1,-2,-1), B(4,1,1) i równoległej do wektora υ = [5,3,4].
Napisać równanie parametryczne prostej prostopadłej do powierzchni w punkcie (π, 2,1)
1. dla jakiego a i b funkcja f(x) = jest ciągła i różniczkowalna w R.
Znaleźć ekstrema funkcji .
3. znaleźć asymptoty ukośne funkcji sprawdź, czy funkcja f(x,y) = yx2 - xy3 + 5xy ma w punktach (2,-1) i (-3,1) ekstrema. Jeśli tak, to jakie?
Policzyć całkę nieoznaczoną: Sprawdzić, czy płaszczyzna styczna do powierzchni x2 - 2y2 +z2 - xyz w punkcie A(2,1,3) jest równoległa do płaszczyzny -2x +2y + z +8 = 0 ?
Znaleźć przedstawienie płaszczyzny zawierającej proste: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz