Geometria wykreślna - strona 2

Transformacje-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1540

Wykład #3 Transformacje Transformacja jest to wprowadzenie dodatkowej rzutni i wyznaczenie rzutów punktu w nowym układzie . Transformację punktu i prostej dla rzutni trzeciej i czwartej omówiliśmy w wykładzie 1. Teraz zajmiemy się takimi transformacjami prostych i płaszczyzn, które ustawią dany ele...

Działania na wielościanach -wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 952

Wykład #4  Działania na wielościanach   Wielościan jest to bryła zbudowana ze skończonej ilości wielokątów płaskich, które spełniają następujące warunki; 1-każde dwa wielokąty mają bok albo wierzchołek wspólny, bądź nie mają żadnego punktu wspólnego, 2-każdy bok wielokąta jest bokiem wspólnym dla d...

Konstrukcje w aksonometrii-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

Wykład #6            Konstrukcje w aksonometrii W niniejszym wykładzie rozwiążemy kilka zadań z konstrukcji podstawowych, wykorzystując metodę rzutów aksonometrycznych. Zdania będziemy rozwiązywać w aksonometrii ukośnej, należy jednak pamięta...

Przenikanie w aksonometrii-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

Wykład #7            Przenikanie w aksonometrii W wykładzie rozwiążemy kilka przykładów przenikania brył a aksonometrii ukośnej. Metoda postępowania w tego typu zadaniach w aksonometrii prostokątnej jest identyczna. Przykład 1 Znaleźć linię przenikania dwóch prostopadłościanów. Prowadzimy płaszczyz...

Rzut cechowany-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2373

Wykład #8            Rzut cechowany Wiadomości wstępne Rzut cechowany jest szeroko stosowany do projektowania wszelkich planów przestrzennych takich jak drogi, koleje, zbiorniki wodne, place, boiska sportowe oraz szacowania rozległości robót ziemny...

Powierzchnie topograficzne-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2184

Wykład #9            Powierzcnie topograficzne      Topografia   Powierzchnia topograficzna -jest to powierzchnia terenu , zwykle urozmaicona nie dająca się określić geometrycznie. Powierzchnię topograficzną na ogół przedstawia się w rzucie cechowanym .   Lin ie warstwowe-podobnie jak dla płaszczyz...

Związki podstawowe i rzuty Monge'a

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1127

Witaj w świecie geometrii wykreślnej ! Geometrię dzielimy na planimetrię, czyli geometrię płaszczyzny oraz stereometrię , czyli geometrię przestrzeni trójwymiarowej. Wykład #1            Związki podstawowe i rzuty Monge'a    Podstawowe...

Geometria wykreślna - Wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1484

Geometria wykreślna Wykład 1 Geometria wykreślna jest nauką o metodach odwzorowań punktów, figur, brył, które tym elementom przyporządkowują obrazy leżące na płaszczyźnie rysunku. Do tego przyporządkowania (odwzorowania) niezbędne są takie przepisy, aby rzeczywiste elementy dało się przedstawić na...

Geometria wykreślna - Wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1414

Geometria wykreślna Wykład 2 Rzuty prostej Dana jest prosta m na której leżą dwa punkty A i B. Aby znaleźć rzuty prostej wystarczy znaleźć rzuty dwóch punktów należących do prostej. Mając rzuty punków A i B wystarczy połączyć je i otrzymamy rzuty prostej. Tak więc łącząc rzuty poziome A' i B' otr...

Geometria wykreślna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1869

Geometria wykreślna Wykład 3 Obraz płaszczyzny Odwzorowanie płaszczyzny polega na przedstawieniu elementów które do tej płaszczyzny przynależą. Aby w jednoznaczny sposób określić płaszczyznę wystarczy podać obraz: Trzech punktów należących do płaszczyzny, Dwóch prostych równoległych lub przecin...