Powierzchnie topograficzne-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2569
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powierzchnie topograficzne-wykład - strona 1 Powierzchnie topograficzne-wykład - strona 2 Powierzchnie topograficzne-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład #9            Powierzcnie topograficzne      Topografia   Powierzchnia topograficzna -jest to powierzchnia terenu , zwykle urozmaicona nie dająca się określić geometrycznie. Powierzchnię topograficzną na ogół przedstawia się w rzucie cechowanym .   Lin ie warstwowe-podobnie jak dla płaszczyzny otrzymujemy jako przecięcie z płaszczyznami poziomymi leżącymi na określonych wysokościach ponad poziomem morza. Są to więc miejsca w terenie o tej samej wysokości. Warstwice- są to rzuty prostokątne linii warstwowych na rzutnię.   Plan poziomicowy [ warstwicowy] terenu - jest to przedstawienie warstwic danego terenu w odpowiedniej skali. Na podstawie planu warstwicowego, podziałki liczbowej lub odcinkowej możemy odtworzyć powierzchnię topograficzną dla celów projektowych.   Interpolacja pośrednich linii warstwowych terenu W praktyce zachodzi potrzeba uzupełnienia istniejącego planu warstwicowego o pośrednie linie warstwowe. Dokonujemy tego przy pomocy interpolacji. Pomiędzy kolejne warstwice całkowite wkreślamy stycznie okręgi, których środki wyznaczają warstwice połówkowe.   Linia stokowa Jest to linia o stałym spadku na powierzchni terenu. Jeżeli chcemy wyznaczyć linię stokową należy najpierw wyznaczyć jej moduł, a następnie wielkością modułu zataczać łuki aż do przecięcia z liniami warstwowymi o cechach kolejno wyższych, lub niższych. Linia największego spadu terenu Jest to linia spływu wody, która przecina prostopadle warstwice powierzchni terenu. Wyznaczając linię spadu terenu wychodzącą z pewnego punktu A należy zakreślić z tego punktu łuk przecinający sąsiednią poziomicę w bliskich, ale czytelnych punktach 1 i 2. Środek łuku poziomicy 1 2 przyjmujemy za kolejny punkt linii spadu.. Czynność tę powtarzamy wielokrotnie. Linia spadu nie jest jednoznacznie określona w punktach stacjonarnych powierzchni jakimi są 1. punkt wierzchołkowy W (szczyt) - punkt, w którym powierzchnia przyjmuje maksimum lokalne.. 2. punkt kotlinow y K - punkt, w którym powierzchnia przyjmuje minimum lokalne. 3. punkt siodłowy S -usytuowany na przełęczy w którym warstwica przecina się sama z sobą. W punkcie siodłowym przecinają się linie ściekowa i grzbietowa. Linia ściekowa s - jest to linia, do której schodzą się linie spływu wody. Linia ściekowa odprowadza spływającą po niej wodę do punktu kotlinowego. Linia grzbietowa - jest na powierzchni linią działu wodnego. Nachylenie powierzchni w punkcie - jest to nachylenie płaszczyzny stycznej w tym punkcie. Nachylenia powierzchni są na ogół różne w różnych punktach powierzchni.

(…)

… ma cechy niższe niż rzędne terenu i przebiega w wykopie. Linia zerowa oddziela wykop od nasypu.
Skarpy nasypu
Projektując skarpy nasypu musimy pamiętać , że krawędź korony drogi jest jednocześnie prostą należącą do nasypu. Zadanie sprowadza się do rozwiązania problemu poprowadzenia płaszczyzny o zadanym nachyleniu przez prostą , która jest krawędzią drogi. Rys 9.5
 
Decydując się na jedną z dwóch…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz