Rzut cechowany-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzut cechowany-wykład - strona 1 Rzut cechowany-wykład - strona 2 Rzut cechowany-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład #8            Rzut cechowany Wiadomości wstępne Rzut cechowany jest szeroko stosowany do projektowania wszelkich planów przestrzennych takich jak drogi, koleje, zbiorniki wodne, place, boiska sportowe oraz szacowania rozległości robót ziemnych. Układ odniesienia Przyjmujemy poziomo położoną rzutnię i dokonujemy rzutowania prostokątnego na tą rzutnię. Rzut cechowany jest rzutem równoległym, co oznacza, że wszystkie promienie rzutowania (k) są do siebie równoległe. Jednostka Jednostka jest pewną wielkością przyjętą dla danego rzutu cechowanego. Jeżeli z przestrzeni znajdującej się nad i pod rzutnią wyodrębnimy płaszczyzny równoległe do rzutni i kolejno odległe od siebie o jednostkę , to uzyskamy płaszczyzny warstwowe, których wszystkie punkty są odległe od rzutni o tą samą wartość wyrażoną w jednostkach. Odwzorowanie punktu   Rzutem punktu jest przecięcie promienia rzutującego (k) przechodzącego przez dany punkt z rzutnią. Samo usytuowanie rzutu punktu nie jest wystarczające aby jednoznacznie określić ten punkt w przestrzeni. Potrzebna jest dodatkowa dana dotycząca wysokości punktu. Cecha punktu Cecha punktu jest to wysokość punktu w przyjętych jednostkach. Cechy punktów mogą być dodatnie lub ujemne w zależności od położenia punktu nad lub pod rzutnią.  Punkt jest jednoznacznie określony jeżeli jest dany jego: -rzut  -cecha   -jednostka Rzuty punktu opisujemy zwykle dużą literą alfabetu łacińskiego, a liczbę określającą cechę umieszczamy w nawiasie. Odwzorowanie prostej Prosta jest jednoznacznie określona jeżeli są dane rzuty cechowane dwóch różnych punktów należących do niej. (rys. 8.5) Prosta ta jest linią przechodzącą przez rzuty tych punktów, dodatkowo strzałką zaznacza się kierunek spadu prostej. Kierunek ten pokazuje malejące warstwice. Prostą opisujemy małymi literami alfabetu łacińskiego. Stopnie prostej Stopnie prostej są to punkty na tej prostej posiadające całkowite cechy. Moduł prostej Moduł prostej jest to rzut odcinka pomiędzy sąsiednimi cechami. (rys. 8.6) Moduł jest wielkością powtarzalną, każde dwie kolejne cechy rzutu prostej są odległe od siebie o moduł. Nachylenie prostej do rzutni Jest to tangens kąta nachylenia prostej do rzutni. (rys. 8.7)   Prosta jest jednoznacznie określona jeżeli jest dany  1.jej rzut  2.moduł lub dwie kolejne cechy z zaznaczeniem kierunku spadu 3.przynajmiej jedna cecha Położenia szczególne prostych

(…)

… spływającą po niej wodę do punktu kotlinowego.
Linia grzbietowa - jest na powierzchni linią działu wodnego.
Punkt siodłowy -- jest to punkt, w którym przecinają się linie grzbietowa i ściekowa.
Linia stokowa - jest to linia na powierzchni terenu o stałym spadku.
Nachylenie powierzchni w punkcie - jest to nachylenie płaszczyzny stycznej w tym punkcie. Nachylenia powierzchni są na ogół różne w różnych…
… przebija płaszczyznę. Przez prostą prowadzimy dowolną płaszczyznę, a następnie wyznaczamy jej krawędź z płaszczyzną daną. Punkt przecięcia prostej i krawędzi jest punktem przebicia, ponieważ jednocześnie należy do danej prostej i do danej płaszczyzny [przynależy do krawędzi-prostej tej płaszczyzny].(rys.8.4)
Równoległość prostych i płaszczyzn
Proste równoległe
Proste są do siebie równoległe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz