Geometria wykreślna

note /search

Geometria - rzut cechowany

 • Politechnika Gdańska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 938
Wyświetleń: 5873

KMBiM GEOMETRIA WYKREŚLNA Politechnika Gdańska Rok I, semestr I (zimowy) WYKŁAD 7 WYKŁAD 7 RZUT CECHOWANY Budownictwo POLITECHNIKA GDAŃSKA Opracował: mgr inż. Mikołaj Miśkiewicz Opracował: Mikołaj Miśkiewicz http://www.okno....

Geometria wykreślna - praca semestralna i zadanie

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 7266

Polecenie do zadania zapisane jest w pliku w formacie .jpg, natomiast rozwiązanie w .pdf. Zadanie polega na dorysowaniu zgodnie z normami PN-91/N-01604 i PN-ISO 4069 dwóch przekrojów stopniowych elementu przestrzennego. Notatka zawiera również pracę semestralną na ćwiczenia z przedmiotu

Geometria wykreślna - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 4809

Geometria wykreślna Wykład 7 Obrót punktu wokół prostej Obrotem punktu A wokół prostej l nazywamy przejście punktu A do nowego położenia Ao po łuku o promieniu równym odległości S.A., który leży na płaszczyźnie  prostopadłej do prostej l. Prostą l nazywamy

Działania na wielościanach

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2023

Wykład #4  Działania na wielościanach   Wielościan jest to bryła zbudowana ze skończonej ilości wielokątów płaskich, które spełniają następujące warunki; 1-każde dwa wielokąty mają bok albo wierzchołek wspólny, bądź nie mają żadnego punktu wspólnego, 2-każdy bok wielokąta jest bokiem wspólnym dla d...

Konstrukcje w aksonometrii

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3213

Wykład #6            Konstrukcje w aksonometrii W niniejszym wykładzie rozwiążemy kilka zadań z konstrukcji podstawowych, wykorzystując metodę rzutów aksonometrycznych. Zdania będziemy rozwiązywać w aksonometrii ukośnej, należy jednak pamięta...

Podstawy aksonometrii

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 833
Wyświetleń: 3843

Wykład #5            Podstawy aksonometrii Rzuty Monge`a, powszechnie stosowane w praktyce inżynierskiej, wymagają pewnej wprawy w odczytywaniu i dlatego często dla uzyskania plastycznego, łatwego do odczytania obrazu używa się rzutów aksonometrycznych, czyli aksonometrii. Aksonometria jest odmianą...

Przenikanie w aksonometrii

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3136

Wykład #7            Przenikanie w aksonometrii W wykładzie rozwiążemy kilka przykładów przenikania brył a aksonometrii ukośnej. Metoda postępowania w tego typu zadaniach w aksonometrii prostokątnej jest identyczna. Przykład 1 Znaleźć linię przenikania dwóch prostopadłościanów. Prowadzimy płaszczyz...

Transformacje-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2415

Wykład #3 Transformacje Transformacja jest to wprowadzenie dodatkowej rzutni i wyznaczenie rzutów punktu w nowym układzie . Transformację punktu i prostej dla rzutni trzeciej i czwartej omówiliśmy w wykładzie 1. Teraz zajmiemy się takimi transformacjami prostych i płaszczyzn, które ustawią dany ele...

Związki podstawowe i rzuty Monge'a -wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 4172

Witaj w świecie geometrii wykreślnej ! Geometrię dzielimy na planimetrię, czyli geometrię płaszczyzny oraz stereometrię , czyli geometrię przestrzeni trójwymiarowej. Wykład #1            Związki podstawowe i rzuty Monge'a    Podstawowe...

Rzuty Monge'a cz.2-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 973
Wyświetleń: 3941

Wykład #2 Rzuty Monge'a cz.2 Odwzorowanie prostej 1. obraz prostej dowolnie ustawionej Przez dwa dowolne punkty przechodzi tylko jedna prosta. Przez prostą poprowadźmy płaszczyznę  1 prostopadłą do rzutni poziomej -  1 oraz płaszczyznę  2 prostopadłą do rzutni pionowej -  2 Płaszczyzny te rzuca...