Geometria - rzut cechowany

Nasza ocena:

5
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5663
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geometria - rzut cechowany - strona 1 Geometria - rzut cechowany - strona 2 Geometria - rzut cechowany - strona 3

Fragment notatki:

KMBiM
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Politechnika Gdańska
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
WYKŁAD 7
RZUT CECHOWANY
Budownictwo
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Opracował: mgr inż. Mikołaj Miśkiewicz
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
1
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Politechnika Gdańska
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
TEMATYKA WYKŁADU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Układ odniesienia
Odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny
Przynależność
Elementy wspólne
Równoległość prostych
Kład płaszczyzny
POLITECHNIKA GDAŃSKA
2
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Politechnika Gdańska
UKŁAD ODNIESIENIA
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
JEDNOSTKA
POLITECHNIKA GDAŃSKA
3
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
Politechnika Gdańska
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
ODWZOROWANIE PUNKTU
CECHA PUNKTU – wysokość punktu w przyjętych
POLITECHNIKA GDAŃSKA
jednostkach.
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Punkt jest określony jednoznacznie jeżeli
jest dany jego:
- rzut,
- cecha,
- jednostka.
4
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
Politechnika Gdańska
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
ODWZOROWANIE PROSTEJ
STOPNIE PROSTEJ – punkty na
prostej posiadające całkowite cechy.
MODUŁ PROSTEJ – rzut odcinka
między sąsiednimi cechami.
NACHYLENIE PROSTEJ – tangens
kąta ϕ nachylenia prostej do rzutni.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Prosta jest określona
jednoznacznie jeżeli jest dany jej:
- rzut,
- kierunek,
- cecha jednego punktu,
5
- moduł prostej.
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Politechnika Gdańska
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
KŁAD PROSTEJ
ax
Bx(1)
wielkości rzeczywiste
j
a`
B`(1)
POLITECHNIKA GDAŃSKA
A`(0)
6
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
Politechnika Gdańska
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
ODWZOROWANIE PŁASZCZYZNY LINIE WARSTWOWE –
krawędzie płaszczyzny danej z
płaszczyznami warstwowymi.
WARSTWICE – rzuty
prostokątne linii warstwowych na
rzutnię.
LINIA SPADU – prosta leżąca
na płaszczyźnie i prostopadła do jej
warstwic.
MODUŁ PŁASZCZYZNY
– odległość dwóch warstwic o
kolejnych cechach.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Płaszczyzna jest
określona jednoznacznie
jeżeli jest dany jej:
- rzut linii spadu,
- moduł,
- jednostka.
7
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Politechnika Gdańska
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
PRZYNALEŻNOŚĆ – PUNKT I PROSTA
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Całkowita cecha
punktu A(2)
Niecałkowita cecha
punktu B(3j+m)
8
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
Politechnika Gdańska
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
PRZYNALEŻNOŚĆ – PROSTA I PŁASZCZYZNA
POLITECHNIKA GDAŃSKA
9
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
Politechnika Gdańska
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
4. ELEMENTY WSPÓLNE
POLITECHNIKA GDAŃSKA
10
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
Politechnika Gdańska
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
KRAWĘDŹ MIĘDZY PŁASZCZYZNAMI
POLITECHNIKA GDAŃSKA
11
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
Politechnika Gdańska
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
PUNKT PRZEBICIA PROSTEJ Z PŁASZCZYZNĄ
POLITECHNIKA GDAŃSKA
12
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
Politechnika Gdańska
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
RÓWNOLEGŁOŚĆ PROSTYCH
POLITECHNIKA GDAŃSKA
- rzuty prostych równoległe
- zgodne zwroty
- równe moduły
13
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
Politechnika Gdańska
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
6. KŁAD PŁASZCZYZNY
POLITECHNIKA GDAŃSKA
14
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Politechnika Gdańska
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
KŁAD PŁASZCZYZNY
POLITECHNIKA GDAŃSKA
15
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Politechnika Gdańska
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
KŁAD PŁASZCZYZNY
POLITECHNIKA GDAŃSKA
16
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Politechnika Gdańska
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
KŁAD PŁASZCZYZNY
POLITECHNIKA GDAŃSKA
17
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
Politechnika Gdańska
ZADANIE
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
Narysuj kwadrat o boku AB na płaszczyźnie α.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
18
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
Politechnika Gdańska
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
ZADANIE
POLITECHNIKA GDAŃSKA
19
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
KMBiM
GEOMETRIA WYKREŚLNA
Politechnika Gdańska
Rok I, semestr I (zimowy)
WYKŁAD 7
LITERATURA
1. Otto F., Otto E.: Podręcznik Geometrii Wykreślnej, PWN,
Warszawa, 1980: Rozdz. 1. Rzuty cechowane (str. 21-51)
2. Grochowski B.: Elementy geometrii wykreślnej, PWN, Warszawa,
2002: Rozd. 8. P.8.1. Rzuty punktów, prostych i płaszczyzn (str.91-94)
3. Jankowski W.: Geometria Wykreślna, PWN, Warszawa, 1971 :
Rozdz. 11. Rzuty cechowane p.11.1-11.4 (str.186-189)
4. Bartel K.: Geometria wykreślna, PWN, Warszawa, 1958;
Rozdz. 1. Par.1. Zasady rzutów cechowanych p.12-31 (str.31-48)
5. Bogaczyk T., Romaszkiewicz–Białas T.: 13 wykładów z geometrii
wykreślnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999 :
Rozdz. 12. Rzut cechowany p.12.1-12.6. (str.160-169)
6. Bieliński A.: Geometria wykreślna, Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa, 2005: rozdz. 5.1-5.3 (str. 205-221)
POLITECHNIKA GDAŃSKA
20
Opracował: Mikołaj Miśkiewicz
http://www.okno.pg.gda.pl
Wykładowcy:
dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, prof. PG
mgr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz