Podstawy aksonometrii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy aksonometrii - strona 1 Podstawy aksonometrii - strona 2 Podstawy aksonometrii - strona 3

Fragment notatki:

Wykład #5            Podstawy aksonometrii Rzuty Monge`a, powszechnie stosowane w praktyce inżynierskiej, wymagają pewnej wprawy w odczytywaniu i dlatego często dla uzyskania plastycznego, łatwego do odczytania obrazu używa się rzutów aksonometrycznych, czyli aksonometrii. Aksonometria jest odmianą rzutu równoległego ( ukośnego, bądź prostokątnego względem rzutni aksonometrycznej ) . Polega on na odwzorowaniu za pomocą jednego rzutu równoległego, który ustala związki miarowe zachodzące pomiędzy elementami odwzorowywanej bryły. Ze względu na łatwość czytania aksonometrii jest ona często stosowana w praktyce np. w rysunkach ilustrujących instrukcje obsługi, w rysunkach ofertowych, a także w szkicowaniu odręcznym. Odwzorowanie w aksonometrii Wyobraźmy sobie znany już układ prostokątny trzech rzutni  1 ,  2 ,  3 . Dowolnie względem niego wprowadzamy nową rzutnię, która jest nową płaszczyzną rysunkową ( naszą kartką papieru) i nazywana jest rzutnią aksonometryczną  a . Aksonometria jest rzutowaniem równoległym pr zestrzeni rzutowej po kierunku rzutowania k na rzutnię aksonometryczną, gdzie otrzymujemy obraz - rzut aksonometryczny. Jeżeli promień rzutowania jest prostopadły do rzutni aksonometrycznej to otrzymamy aksonometrię prostokątną jeżeli zaś jest w dowolnym ukośnym kierunku, otrzymamy aksonometrię ukośną Usytuujmy teraz rzutnię aksonometryczną tak, aby znalazła się przed układem prostokątnym i nachylała się nad początkiem układu (punktem 0) Widzimy, że płaszczyzna  a przenika się z płaszczyznami układu prostokątnego po trójkącie, którego wierzchołkami są punkty przebicia osi x, y ,z z rzutnią  a . Punkty te opisujemy kolejno jako S x ..., tworzą one trójkąt śladów aksonometr ycznych o bokach s 1 ..., będących krawędziami rzutni aksonometrycznej z rzutniami układu prostokątnego. Zauważmy, że obraz aksonometryczny pozostanie ten sam po równoległym przesunięciu rzutni  a ,zmieni się tylko wielkość trójkąta śladów. Rzut aksonometryczny punktu Punkt jest jednoznacznie określony jeżeli jest dany jego rzut aksonometryczny i aksonometria chociaż jednego jego rzutu prostokątnego np. A a I Można wtedy wykreślić aksonometrie A a II i A a III jego rzutu pionowego i bocznego. Zlokalizowanie punktu w układzie prostokątnym służy ustaleniu położenia punktu względem rzutni aksonometrycznej. Ze względów praktycznych rezygnujemy z każdorazowego zaznaczania indeksu a w oznaczeniach aksonometrycznych rzutów prostokątnych punktu. Będziemy je opisywać A I , A II , A III pamiętając , że są to rzuty aksonometryczne.   

(…)

… aksonometrycznym osie xu, yu tworzą kąt prosty , a oś yu zwykle nachylona jest pod jednym z kątów 30 ,45 , 60 do poziomu.
Odwzorowania utworów płaskich leżących w płaszczyznach równoległych do rzutni pionowej  2 obywa się bez zniekształceń.
Wymiary po osiach x, z pozostają bez zmian , natomiast wymiary wzdłuż osi y zmieniają się zgodnie ze współczynnikiem proporcjonalności  y , który na ogół przyjmuje jedną…
… ) jest równoległa do rzutni aksonometrycznej.
Osie xu, yu tworzą kąt prosty , a oś zu ze względów rysunkowych przyjmuje położenie pionowe.
W tak przyjętej aksonometrii wszystkie utwory płaskie leżące w płaszczyznach równoległych do rzutni poziomej  1 odwzorowane są bez zakłóceń. Jedynie rzędne wysokości równoległe do osi z zmieniają się.
Zmiany te określa współczynnik proporcjonalności  z , który najczęściej…
…. W naszym kursie nie będziemy korzystać z tego sposobu określania aksonometrii.
Rodzaje aksonometrii prostokątnej
 Izometria
Trójkąt śladów aksonometrycznych jest trójkątem równobocznym , osie aksonometryczne tworzą między sobą równe kąty 120 . Skrócenia na wszystkich osiach są jednakowe.
 Dimetria
Trójkąt śladów aksonometrycznych jest trójkątem równoramiennym .Dwa kąty pomiędzy rzutami osi są równe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz