Rzut pionowy

note /search

Wykład - Rzuty prostej

  • Politechnika Śląska
  • Geometria wykreślna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2114

rzut poziomy prostej m', a łącząc rzuty pionowe A” i B” otrzymamy rzut pionowy prostej m”. Jeżeli punkt...

Rzuty Monge'a cz.2-wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Geometria wykreślna
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3437

do płaszczyzny aA. Określić rzut pionowy punktu CIIzakładając, że należy on do płaszczyzny Al. Prosta AC należy...

Wykład - Obraz płaszczyzny

  • Politechnika Śląska
  • Geometria wykreślna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1736

płaszczyzny dowolnej γ rzut pionowy równoległoboku ABCD. Wykreśl rzut poziomy tego równoległoboku. Dana...