Spadek swobodny. Rzuty: pionowy, poziomy, ukośny.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 8666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spadek swobodny. Rzuty: pionowy, poziomy, ukośny. - strona 1

Fragment notatki:...6. Z wysokości 45 m wyrzucono poziomo kamień nadając mu szybkość początkową 20 m/s.
Kamień po pewnym czasie uderzył o chodnik. (a) Oblicz składowe wektora prędkości i
szybkość kamienia po upływie 2 s. (b) Oblicz czas ruchu kamienia od momentu wyrzucenia do
momentu uderzenia o chodnik. (c) Oblicz zasięg tego rzutu.
7. Kamień wyrzucono z katapulty z prędkością początkową 20 m/s w górę pod kątem 45°. (a)
Wyznaczyć wektory położenia i prędkości kamienia po czasie 1,2 s. (b) Oblicz czas potrzebny
do osiągnięcia przez kamień maksymalnej wysokości? (c) Oblicz czas po którym kamień
uderzy o ziemię. (d) Wyznacz wektor położenia w momencie uderzenia o ziemię.....

Lista 3 Spadek swobodny. Rzuty: pionowy, poziomy, ukośny. UWAGA!  We  wszystkich  poniższych  zadaniach  załóż,  że  wpływ  atmosfery  ziemskiej  na  ruch  jest znikomo mały oraz przyjmij że przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi ma wartość g = 10 m/s2.  
1.  Dachówka  spada  swobodnie  po  oderwaniu  się  od  dachu  budynku  z  wysokości  19,6  m.          
(a)  Oblicz  prędkość  dachówki  po  przebyciu  pierwszej  połowy  drogi.  (b)  Obliczyć  czas,  w którym  dachówka  przebywa  drugą  połowę  drogi.  (c)  Oblicz  drogę  przebytą  w  drugiej sekundzie ruchu. 
2.  Kamień wystrzelono pionowo w górę z prędkością początkową 14,1 m/s. (a) Oblicz wysokość 
maksymalną  na  jaką  wznosi  się  pocisk.  (b)  Oblicz  prędkość  z  jaką  kamień  uderza  o powierzchnię  Ziemi.  (c)  W  jakim  odstępie  czasu  znajduje  się  powyżej  wysokości  9  m?  (d) Oblicz średnią prędkość jaką uzyskuje kamień w przedziale czasu od 0,2 s do 0,5 s ruchu. 
3.  (*)  Od  rakiety,  wznoszącej  się  pionowo  do  góry,  w  momencie  gdy  ma  ona  prędkość  v1  =  6 
km/h  odczepia  się  na  wysokości  h  =  30  km  niepotrzebny  zbiornik  paliwa.  Obliczyć  czas  po jakim zbiornik uderzy o ziemię. 
4.  W  rzucie  poziomym  wartość  prędkości  końcowej  ciała  jest  n  =  3  razy  większa  wartości  od 
prędkości początkowej. Prędkość początkowa ciała wynosi vo = 10 m/s. Obliczyć wysokość z jakiej ciało zostało rzucone.  
5.  (*) Kula pistoletowa wystrzelona poziomo przebiła dwie pionowo ustawione kartki papieru, 
umieszczone w odległościach l1 = 20 m i l2 = 30 m od pistoletu. Różnica wysokości na jakich znajdują się otwory w kartkach wynosi h = 5 cm. Oblicz prędkość początkową kuli. 
6.  Z  wysokości  45  m  wyrzucono  poziomo  kamień  nadając  mu  szybkość  początkową  20  m/s. 
Kamień  po  pewnym  czasie  uderzył  o  chodnik.  (a)  Oblicz  składowe  wektora  prędkości  i szybkość kamienia po upływie 2 s. (b) Oblicz czas ruchu kamienia od momentu wyrzucenia do momentu uderzenia o chodnik. (c) Oblicz zasięg tego rzutu. 
7.  Kamień  wyrzucono z katapulty z prędkością  początkową  20 m/s w  górę  pod kątem 45°. (a) 
Wyznaczyć wektory położenia i prędkości kamienia po czasie 1,2 s. (b) Oblicz czas potrzebny do  osiągnięcia  przez  kamień  maksymalnej  wysokości?  (c)  Oblicz  czas  po  którym  kamień uderzy o ziemię. (d) Wyznacz wektor położenia w momencie uderzenia o ziemię.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz