Geometria wykreślna - Wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geometria wykreślna - Wykład 4 - strona 1 Geometria wykreślna - Wykład 4 - strona 2 Geometria wykreślna - Wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Geometria wykreślna
Wykład 4
Równoległość prostych
Dwie proste są równoległe jeżeli ich jednoimienne rzuty są do siebie równoległe.
Równoległość płaszczyzn
Dwie płaszczyzny są równoległe jeżeli ich jednoimienne ślady są równoległe
Równoległość prostej i płaszczyzny
Prosta jest równoległa do płaszczyzny jeżeli nie leży na płaszczyźnie i jest równoległa do jakiejkolwiek prostej leżącej na tej płaszczyźnie.
Zad. Narysuj rzuty prostej a równoległej do płaszczyzny  i przechodzącej przez punkt A
Prostopadłość prostych
W łatwy sposób można wykazać prostopadłość dwóch prostych gdy jedna z nich jest prostą czołową lub prostą poziomą. Prosta jest prostopadła do prostej poziomej jeżeli rzut poziomy tej prostej jest prostopadły do rzutu poziomego prostej poziomej. Prosta jest prostopadła do prostej czołowej jeżeli rzut pionowy tej prostej jest prostopadły do rzutu pionowego prostej czołowej. Prostopadłość prostej i płaszczyzny
Prosta jest prostopadła do płaszczyzny jeżeli jest prostopadła do dwóch nierównoległych prostych leżących na tej płaszczyźnie
Zazwyczaj jeżeli płaszczyznę mamy daną śladami to tymi dwiema prostymi są jej ślady. Wystarczy poprowadzić rzuty prostej tak aby rzut pionowy był prostopadły do śladu pionowego płaszczyzny, a rzut poziomy do śladu poziomego płaszczyzny
Prostopadłość dwóch płaszczyzn
Płaszczyzna jest prostopadła do innej płaszczyzny jeżeli jest prostopadła do prostej leżącej na tej płaszczyźnie.
Zadania
Poprowadź prostą równoległą do płaszczyzny  i przechodzącą przez punkt B
Dana jest prosta a i punkt M nie należący do niej . Przez punkt M poprowadź płaszczyznę równoległą do prostej a
Dana jest płaszczyzna dowolna  i punkt C. Przez punkt C poprowadź płaszczyznę równoległą do danej płaszczyzny.
Dany jest punkt D i prosta czołowa c. Przez punkt D poprowadź prostą prostopadłą do c i przecinającą ją.
Dane są dwie proste skośne - pozioma p i dowolna m oraz punkt A leżący na prostej poziomej p. Przez punkt A poprowadzić taką prostą która jest prostopadła do prostej poziomej i przecina prostą dowolną m. Dany jest punkt K i prosta dowolna f. Przez punkt K poprowadzić płaszczyznę prostopadłą do f.


(…)

… poziomej i przecina prostą dowolną m. Dany jest punkt K i prosta dowolna f. Przez punkt K poprowadzić płaszczyznę prostopadłą do f.
Narysuj płaszczyznę prostopadłą do danej śladami płaszczyzny  (ark 2, zad 2) 4
Vm'
Vm Hm
a”
a'
Hm Xα hα vα m”
x
m'
A”
A'
c'
c”
m'
m”
x
p'
p”
n'
n”
x

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz