Sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach sytuacyjno - wyskościowych.
Mając naniesione na mapę punkty wysokościowe, przystępuje się do graficznego przedstawienia rzezby terenu. Mapa na której są punkty z podanymi obok wysokościami, jest najprostszą formą przedstawienia rzeźby terenu powierzchni. Sposób ten jest jednak mało przejrzysty i plastyczny. Bardziej poglądowym sposobem przedstawieniem rzeźby terenu jest mapa warstwicowa. Warstwice- są to linie krzywe łączące punkty terenu o jednakowej wysokości nad poziomem odniesienia.
Warstwice otrzymuje się przecinając teren szeregiem płaszczyzn poziomych, poprowadzonych w równych pionowych odstępach od siebie. Rzuty pionowe tych linii na płaszczyznę tworza mapę warstwicowa terenu. Odległości te nazywa się cieciem warstwicowym, a liczbę oznaczającą wysokość danej warstwicy nad poziomem odniesienia- cecha warstwicy.
Interpolacja warstwic jest to wyznaczanie punktow przecięcia się warstwic z kierunkami jednostajnych spadkow terenu, określonymi przez odcinki łaczące punkty wysokościowe pomierzone w terenie. Interpolacja opiera się na zalozeniu, ze punkty wysokościowe zostały tak wybrane w terenie, ze przedstawione na szkicu spadki miedzy nimi mogą być uwazane za jednostajne. Z powyższego wynika, że dla każdej pary punktów określających linie stałego spadku, można wyznaczyc przecięcia się odpowiednich warstwic z kierunkiem tego spadku. Otrzymuje się wówczas punkty leżące na warstwicach, mające wysokości tych warstwic. Łącząc liniami te punkty o jednakowej wysokości otrzymuje się warstwice.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz