Geomorfologia - zaliczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geomorfologia - zaliczenie  - strona 1 Geomorfologia - zaliczenie  - strona 2 Geomorfologia - zaliczenie  - strona 3

Fragment notatki:

GEOMORFOLOGIA - Zaliczenie 13.01.2009
Geomorfologia:
Dynamiczna - poznawanie genezy i mechanizmów rządzących / prawa fizyczne
Ogólna - typy i formy
Regionalna - badania na danym terenie
Historyczna - poznawanie rozwoju danego terenu
Morfografia - opisywanie form rzeźby
Morfometria - ustalanie cech geometrycznych
Morfogeneza - określenie pochodzenia
Morfochronologia - oznaczanie wieku form
Wysokość bezwzględna - wysokość względem poziomu morza
Wysokość względna - wysokość względem jakiegoś punktu
Cięcie warstwicowe - różnica wysokości
Elementy rzeźby:
Powierzchnie
Linie
Punkty
Linie charakterystyczne:
Wododziałowa - linia łącząca najwyższe punkty terenu, stanowiąca granice działów
Ściekowa - łączy najniższe punkty terenu, zawsze nachylona w jednym kierunku, jeden ściek
Podnóża - przecięcie powierzchni bocznej z powierzchnią równiny otaczającej wzgórze
Największego spadku - „spływa po niej kropla wody”
Punkty charakterystyczne:
Szczyty
Depresja
Ujście
Formy rzeźby:
Proste:
wypukłe
Pagórek - wzniesienie o wysokości względnej do kilkunastu metrów
Góra - forma wyższa niż pagórek i składa się z większej ilości elementów
Wał - wydłużone wzniesienie terenu
wklęsłe
Dolina
Rynna
Kotlina
Krawędź
Terasa
Złożone - składają się z dwóch lub więcej form prostych
Pasmo górskie
Pasmo pagórków
Dolina z dopływami
Siodło - forma rzeźby wklęsło-wypukła powstała między dwoma pagórkami które stykają się powierzchniami bocznymi
Klasyfikacja rzeźby (morfografia):
Opisowa (występowanie form prostych, widoczność linii horyzontu, to co widzimy)
Mierzalne (deliberacje terenu, spady, nachylenia terenu)
Typy rzeźby:
Równinna
Teren równy / prawie równy
Forma: równina
Rozległość horyzontu: promień 5km,nie jest zakłócona formami naturalnymi
Deliberacje: do 5m
Spadki: do 2%
Falista
Teren pofałdowany Forma: pagórek
Rozległość horyzontu, jest zakłócona formami naturalnymi
Deliberacje: do kilkudziesięciu metrów
Spadki: do 15%
Górska
Deliberacje: 100-ok.500m
Wysokości względne: do 400m
Rodzaje:
Zrównany (łagodne stoki, góry powstałe dawno)


(…)

… powstałe dawno)
Kontrastowy (strome zbocza, ostre szczyty, góry młode)
Wysokogórska
Teren: górzysty
Forma: cyrki lodowcowe, żłoby lodowcowe
Ostre szczyty
Liczne przegłębienia i progi w dnach dolin
Deliberacje: nawet ponad 1000m
Mapa hipsometryczna - barwna mapa wysokościowa
Spadek / Nachylenie terenu - kąt zawarty między powierzchnią w terenie, a jej rzutem na płaszczyznę poziomą
ၡ ၡ ∗ 100% - spadek procentowy
ၡ = d - odległość między warstwicami
M - mianownik skali
a - cięcie warstwicowe
Mapa spadków:
Sprawdzamy skalę mapy, cięcie warstwicowe oraz odległości warstwic od siebie
Odczytujemy z wykresu spadków nachylenie terenu Wyznaczamy 4 przedziały i oznaczamy ich kolory
Na mapie zaznaczamy przedziały i je kolorujemy
Wskaźnik intensywności urzeźbienia:
Dzielimy mapę na sieć kwadratów (1km lub 10km…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz