Geomorfologia- odpowiedzi na pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3227
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geomorfologia- odpowiedzi na pytania - strona 1 Geomorfologia- odpowiedzi na pytania - strona 2

Fragment notatki:

Geomorfologia- odpowiedzi na pytania Elementy rzeźby powierzchni: -powierzchnie:
Wypukła
Wklęsła
Złożona
- linie -punkty linia wododziałowa- rozgranicza dwie górne powierzchnie nachylone w strony przeciwne i łączące się z powierzchniami bocznymi, po których spływa woda do dwóch różnych dolin- jest granicą dwóch dorzeczy. Linia grzbietowa łączy najwyżej położone punkty na grzbiecie, na terenach górzystych i pagórkowatych stanowiąc równocześnie linię wododziałową Linia ściekowa- to trasa cieków stałych i okresowych. Łączy najniższe punkty terenu i stanowi granice zlewu. Profil podłużny jest zawsze nachylony w jednym kierunku, łączy najniższe punkty na profilach poprzecznych. Linia największego spadku- linia po której spływa kropla wody. Jest położona na powierzchniach górnej, bocznej lub dolnej, nachylonej do poziomu i nie jest widoczna w terenie. Każdy punkt zlewni ma inną linię, także linia ściekowa jest linią największego spadku, lecz linia ściekowa dla każdej zlewni jest inna
Linia podnóża- powstaje na przecięciu powierzchni zbocza formy terenowej z powierzchnią podnóża, będącego cześcią otaczającej wzniesienie terenowe powierzchni równinnej. Jest równoległa do warstwic Linia charakterystyczna- na ogół wyraźnie widoczna w terenie, a na prawidłowo wykonanej mapie powinna być czytelna. Należą do nich
-wododziałowa
-największego spadku
-ściekowa
-podnóża
Punkt charakterystyczny- to taki, którego można wyróżnić w terenie i którego wysokość wpisuje się na mapie. Np..
-szczyt
-ujście
-punkt depresji
-najniższy punkt grzbietu Formy rzeźby: Proste Równina- najprostsza forma terenowa składająca się z powierzchni prawie równej, ma nieznaczne różnice wysokości pomiędzy punktami. Spadki nie przekraczają 2% Pagórek- odosobnione wzniesienie na równinie, ma powierzchnie boczne(zbocza/stoki) i górne(szczyt). Powierzchnie górna może być spłaszczona, kopulasta lub ostro szczytowa. Przyległy pas równiny to podnóże. Mają wysokość względną do 200m Kotlina- terenowe zagłębienie, ma zbocza i dno, zbocza mogą być wklęsłe lub wypukłe, nie ma odpływu kiedy dno ma kształt czasy w najniższym punktem w środku, ma odpływ jeśli dno jest nachylone w jednym kierunku. Dolina - wydłużone zagłębienie, ma zbocza oraz dno ze spadkiem w kierunku podłużnym i linią ściekową Rynna- wąskie zagłębienie, zwykle głęboko wcięte w otaczający teren o kształcie wydłużonym. Tworzona na skuter erozji.

(…)


Musimy znać:
- wielkość cięcia warstwicowego- a
-skalę mapy (mianownik skali mapy to M)
-α - kolejne wartości spadków ustalone wcześniej
X=a/M*ctgα
Zasady wykreślania wykresu:
-odczytujemy a
-ustalamy skalę spadków (w stopniach)
-wyznaczamy graficznie lub analitycznie
Intensywność urzeźbienia
To stosunek sumy uśrednień obliczonych na podstawie profili hipsometrycznych badanego terenu do pierwiastka…
… lub prawie równa, występuje na terenie falistym lub górzystym jako cześć zbocza, duży to ława, a mały-postój
Krawędź-powstaje przy przejściu z wyższego poziomu reliefu na niższy. Profil może być wklęsły, wypukły lub wypukło-wklęsły. Zależnie od genezy wyróżniamy
-krawędź dolinowa
-faleza
-krawędź uskokowa
-kuesta
Wał- wydłużone wzniesienie zbocza przeważnie wypukłe. Linia podnóża zaznacza się mniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz