Kubatura Instrukcja

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kubatura Instrukcja - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenie Nr 1
Obliczenie kubatury nadkładu węgla brunatnego
I.
Wykaz pytań:
1. Metody obliczania powierzchni: zastosowanie, zalety i wady
2. Sposób obliczania kubatury metodą przekrojów pionowych
3. W jaki sposób uwzględniamy skurcz papieru przy wyznaczaniu powierzchni
metodą mechaniczną
4. Obliczyć powierzchnię figury zamkniętej, znając wynik pomiaru planimetrem
cyfrowym O=76.5 cm2, na mapie w skali 1:5 000
I.
Materiał źródłowy:
1.
2.
3.
4.
II.
Wykłady z geodezji inżynierskiej
Edward Osada: Geodezja. Oficyna Wydawnicza PWr. Wrocław 2002
Stefan Przewłocki: „Geodezja dla Inżynierii Środowiska”
Stefan Przewłocki: „Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych”
Wykaz sprzętu do realizacji ćwiczenia
-
III.
kalka milimetrowa formatu A-5, papier milimetrowy formatu A-3
dwa ołówki (najlepiej H1 i F), linijka (30 cm), trójkąt, cyrkiel-przenośnik
Realizacja ćwiczenia :
1. Sporządzenie mapy warstwicowej stropu pokładu
- wyznaczenie rzędnych stropu pokładu w otworach wiertniczych (na podstawie
danych z otworów oraz wartości „n”
- interpolacja warstwic przy użyciu „harfy” (wkreślenie siatki trójkątów z
uwzględnieniem linii największych spadków, interpolacja punktów przecięć
warstwic z bokami trójkątów, wykreślenie warstwic
2. Wyznaczenie krawędzi przecięcia skarpy z powierzchnią terenu i powierzchnią
stropu pokładu, wykreślenie przekrojów pionowych
- wykreślenie warstwic skarpy nadkładu
- wyznaczenie krawędzi przecięcia skarpy z powierzchnią terenu i powierzchnią
stropu pokładu (por. rzuty cechowane)
- sporządzenie przekrojów pionowych w skali 1:1000 (na papierze
milimetrowym formatu A-3, z podanym poziomem porównawczym,
wyznaczonymi wartościami rzędnych terenu, rzędnych stropu pokładu i
odległości z dokł 0.1.m)
- kontrola – nachylenie wykreślonych skarp - 1:2
3. Wyznaczenie powierzchni przekrojów i kubatury
- dwukrotny pomiar powierzchni przekrojów planimetrem biegunowym
(analogowym i/lub cyfrowym) – wyniki w tabeli
- obliczenie kubatur cząstkowych (między przekrojami) oraz kubatury całkowitej
IV.
Opracowanie kartograficzne, skompletowanie operatu
1. Sporządzenie mapy projektu wkopu udostępniającego. Na kalce technicznej
formatu A-3 w treści: warstwice terenu poza skarpą wkopu (kolor czarny),
skarpa wkopu zaznaczone symbolem (kolor czarny), warstwice stropu pokładu
(kolor brązowy) w części odsłoniętej wkopem.
2. Zawartość operatu: strona tytułowa, sprawozdanie techniczne, wyniki
pomiarów i obliczeń powierzchni i kubatury (tabela), przekroje pionowe
(papier milimetrowy A-3 - w ołówku), mapa projektu wkopu (por. pkt.1.)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz