Pytania na egzamin inżynierski - Metody kierunkowa pomiaru kątów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin inżynierski - Metody kierunkowa pomiaru kątów - strona 1 Pytania na egzamin inżynierski - Metody kierunkowa pomiaru kątów - strona 2 Pytania na egzamin inżynierski - Metody kierunkowa pomiaru kątów - strona 3

Fragment notatki:

G e o dez j a I 1. Metodę kierunkową pomiaru kątów powinno stosować się:
1) dla każdej liczby celowych
2) na terenach bagiennych i tam gdzie pomiar może trwać długo
3) dla trzech lub większej liczby celowych
4) gdy chcemy zmniejszyć błąd odczytu
2. Dla poziomej osi celowej wpływ błędu kolimacji na błąd odczytu kierunku jest:
1) zerowy
2) minimalny
3) zależny od wskazania libeli głównej
4) związany z błędem inklinacji
3. Układ współrzędnych "1965":
1) stanowi jeden układ współrzędnych dla całego kraju
2) składa się z pasów południkowych w odwzorowaniu Gaussa-Krügera
3) składa się z pięciu stref odwzorowawczych
4) jest układem stosowanym w b. zaborze pruskim
4. Prawidłową postacią godła mapy w skali 1:500 w układzie "1965" jest:
Właściwie to zaznaczona jest odpowiedź najbliższa prawdzie
1)
173.221.432 2
2)
173.522.4432
3)
173.221.4322
4)
173.221.432.2 5. Szkic przeglądowy szkiców polowych jest:
1) wykonywany po zakończeniu roboty
2) zbędny
3) wykonywany w miarę postępu robót
4) wykonywany tylko dla pomiarów wysokościowych
6. Błąd kolimacji w teodolicie:
1) można usunąć przez przesunięcie siatki celowniczej w kierunku poziomym
2) nie daje się rektyfikować
3) można usunąć przez przesunięcie siatki celowniczej w kierunku pionowym
4) można usunąć przez rektyfikację libeli głównej
7. Dopuszczalna długość rzędnej dla szczegółów I grupy dokładnościowej
1) nie jest ograniczona
2) zależy od skali opracowania
3) wynosi 25 m
4) wynosi 50 m
8. Błąd położenia osnowy pomiarowej przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania
1) wynosi 0.20 m
2) wynosi 0.10 m
3) wynosi 0.05 m
4) zależy od skali opracowania
9. Zasady wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych reguluje:
1) instrukcja K-1
2) instrukcje 0-1 i G-4
3) wytyczne techniczne
4) tylko instrukcja G-4
10. Pomiar czołówek w metodzie biegunowej zdejmowania szczegółów:
1) jest zbędny
2) stanowi tylko uzupełnienie pomiaru w miejscach niedostępnych
3) ma znaczenie tylko kontrolne
4) stanowi uzupełnienie i jednocześnie kontrolę pomiaru
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz