Algorytmy przetwarzania sygnałów - strona 2

Opracowanie do kolokwium - Model sygnału losowego

 • Politechnika Wrocławska
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

SYGNAŁ Jest to proces zmian w czasie pewnej wielkości fizycznej, dlatego tez za modele matematyczne sygnalu przyjmujemy funkcje których argumentem jest czas t. WyróŜniamy rozne typy sygnałow –s. jednowymiarowe(mowy, zmiana cisnienai w...

Opracowanie do kolokwium - Próbkowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

1. Co nazywamy próbkowaniem a co kwantowaniem sygnału? P. nazywamy pobieranie wartości sygnału w określonych odstępach czasu w taki sposób aby moŜna było na podstawie tych wartości jak najlepiej odtworzyć sygnał analogowy. P. moŜe być ...

Pytania i odpowiedzi do egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

1. Co to jest sygnał? Jest to proces zmian w czasie pewnej wielkości fizycznej, dlatego też za modele matematyczne sygnału przyjmujemy funkcje, których argumentem jest czas t. Wyróżniamy różne typy sygnałów: - jednowymiarowe np. sygnał mowy (zmiana ciśnienia powietrza względem czasu, prędkość, prz...

Opracowanie zagadnień do egzaminu - Filtr o nieskończonej odpowiedzi i...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Biernacki
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

1. Możliwości implementacyjne filtrów SOI i NOI w procesorze TMS320C67134: FILTR SOI w procesorze TMS320C67134 /*genearalnie obowiązuje większośd komentarzy z ECHA.*/ //zmienne globalne int16 BUF[8]; //tymczasowy bufor int pos*8+; //zmienna określająca pozycje float H*8+ = ,-; //tablica ze w...

Średnia i wariancja sygnału - sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Biernacki
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2184

Sprawozdanie z laboratorium 7 Algorytmy przetwarzania sygnałów. Temat: „Średnia i wariancja sygnału” Data wykonania: Prowadzący zajęcia: Sygnał sinusoidalny. N = 100; t = linspace (1, N, N); x = sin (2*pi*0.15*t + pi/5); Wartośćśredniasygnałusinusoidalnego Kod: function m = wart_srednia(x,N...

Analiza sygnału rzeczywistego - sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Biernacki
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

Sprawozdanie z laboratorium 9 Algorytmy przetwarzania sygnałów. Temat: „Analiza sygnału rzeczywistego” Data wykonania: Prowadzący zajęcia: Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia była analiza sygnału rzeczywistego wypowiedzianego przez dwie osoby. Naszym słowem użytym do tego ćwiczenia było słowo „rap”. ...

Wykład - autokorelacja i korelacja wzajemna sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Biernacki
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4424

Sprawozdanie z laboratorium 2 Algorytmy przetwarzania sygnałów. Temat: „Autokorelacja i korelacja wzajemna” Data wykonania: Prowadzący zajęcia: Zadanie:Zadaniem laboratoryjnym było wykonanie autokorelacji i korelacji wzajemnej dla takich s...

Filtry SOI - sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Biernacki
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1995

Sprawozdanie z laboratorium 1 Algorytmy przetwarzania sygnałów. Temat: „Filtry SOI” Data wykonania: Prowadzący zajęcia: Jaki rząd filtru - długość odpowiedzi impulsowej h(n) wpływa na charakterystykę częstotliwościową f...

Wykład - interpolacja i decymacja sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Biernacki
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554

Sprawozdanie z laboratorium 6 Algorytmy przetwarzania sygnałów. Temat: „Interpolacja i decymacja” Data wykonania: Prowadzący zajęcia: Sygnał sinusoidalny. generowanie sinusoidy function [t,x]=sinus(A,f,fp,T,faza) t=zeros(1,T*fp); x=t; for...

Porównywanie filtrów SOI i NOI - sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Biernacki
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2632

Sprawozdanie z laboratorium 5 Algorytmy przetwarzania sygnałów. Temat: „Porównanie filtrów SOI i NOI” Data wykonania: Prowadzący zajęcia: Wstęp Istnieją dwa rodzaje filtrów cyfrowych: SOI - filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI)...