Wstęp do filozofii - strona 2

Plotyn-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tadeusz Skalski
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

PLOTYN (III w n.e., urodzony w Egipcie) Prowadził seminarium filozoficzne, na które chodził cesarz rzymski. Zapadł na chorobę weneryczną. Umierając napisał ostatnie, 56. dzieło - „O szczęściu”. Był twórcą neoplatonizmu, kontynuatorzy: Eringena, Eckha...

Podstawowe pojęcia związane z filozofią-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tadeusz Skalski
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

Filozofia: fileo - miłuję, dążę sophia - wiedza, mądrość Czy można rozumieć filozofię jako umiłowanie mądrości i/lub wiedzy? W takim znaczeniu słowa tego po raz pierwszy użył Pitagoras. Wcześniej filozofię uważano za mądrość i wiedzę, nie dąż...

Spór o istnienie świata-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tadeusz Skalski
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Każdy widzi obraz krzesła, a nie samo krzesło. Zatem, czy istnieje ono naprawdę? To właśnie spór o istnienie świata - skoro mamy tylko obrazy, to świat znajduje się tylko w umyśle - tak twierdził J. Berg (?). Mówił, że istnieć to być postrzeganym. Wg Berkeleya tylko duchy i ciągi niematerialnych ob...

Wstęp do filozofii-opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimierz Szałata
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 217
Wyświetleń: 693

Co to jest filozofia? Filozofia jest umiłowaniem mądrości, żywym myśleniem, rodzi się ze stosunku kontemplacyjnego. wyraża się w dialogu, opiera się na stawianiu pytań. phileo-umiłowanie, Sophia-mądrość, czyli umiłowanie mądrości. 2. Rożnica między wiedzą a mądrością. Filozofia jako nauka może być...

Arystoteles-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimierz Szałata
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Arystoteles Zauważenie i odróżnienie porządku realnego bytowania i myślenia; problem świata idei to jest problem naszego myślenia. Nie ma niczego ogólnego w rzeczywistości. Odróżnić porządek myślenia i realnego bytowania. Oddzielenie logiki jako nauki formalnej, która pozostaje w porządku myślenia...

Czym jest filozofia i Tales z Miletu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimierz Szałata
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Tales z Miletu- pytanie „Co to jest?” Najbardziej ogólne pytania pomagają zrozumieć rzeczywistość. „Wszystko jest związane z wodą, bo co nie jest z nią związane usycha a i umiera”. Filozofia rodzi się ze stosunku kontemplacyjnego. Na pierw...

Freud-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimierz Szałata
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Freud- człowiek w swej istocie nie tylko nie jest Bogiem, ale jest czymś, czego człowiek sam w sobie się wstydzi. Człowiek, który przeżywa kryzys, przestaje siebie rozumieć. Człowiek funkcjonuje na poziomi świadomego życia i podświadomości. Świadome- „budowanie obrazu”- jest sztuczny, daje dobre sam...

Kartezjusz i katastrofa antropologiczna-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimierz Szałata
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Rezygnacja z pytania o człowieka. Katastrofa antropologiczna. Wiek XIX- symptomy kryzysu humanistyki i filozofii. Celem nauk szczegółowych- zdobycie narzędzi, by działać, ale brak pytania . Każdy może mieć jakie chce poglądy. Archeus jest trudny do odkrycia, jest z subtelnej materii; możemy oddział...

Platońska nauka o cnotach i miłości-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimierz Szałata
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

ETYKA. 1. NAUKA o CNOTACH. Sprawom etycznym Platon poświęcił najwięcej prac. Pierwotnie, przejęty intelektualizmem Sokratesa, sprowadził cnotę do wiedzy. Z czasem jednak przezwyciężył jednostronność swego poprzednika. Przekonał się, że cnota nie od samego tylko rozumu zależy. Rozróżnienie trzech czę...

Powstanie nazwy filozofia-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimierz Szałata
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

„Filozofia" jest greckim wyrazem, który znaczy dokładnie: miłość mądrości. Wyraz, wcześnie już w Grecji używany, nie miał jednak początkowo ścisłego znaczenia: oznaczał mądrość w ogóle, wiedzę w ogóle, wykształcenie ogólne. Grecy twierdzili, że ...