Wstęp do filozofii

note /search

Arystoteles-opracowanie - teoria bytu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2415

ARYSTOTELES (IV wiek p.n.e) - uczeń Platona. Uchodził za dziwaka, bo nie był homoseksualistą. Był nauczycielem Aleksandra Macedońskiego. Podstawą idei Arystotelesa jest krytyka idei...

Filozofia chrześcijańska-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1057

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA (chrześcijańska) Wykształciła się w kręgu kultury hellenistycznej, charakter teocentryczny. Patrystyka (??) - sobór w Nicei - 1325 r. Scholastyka - Średniowiecze: Pierwszy okres: św. Augustyn (IV - V w. n. e.): Świat jest zmienny Przez Boga do świata. Drugi okres: św. To...

Filozofia odrodzenia i nowożytna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

FILOZOFIA ODRODZENIA Charakter antropocentryczny. Zmienia się stosunek do czasu. Następuje uelastycznienie struktury społecznej. Wiara w rozum ludzki. Stały porządek wartości. Brak stałego miejsca w hierarchii. Brak esencjalistycznej koncepcji człowieka. (Picco de la Mirandole) Materia jest...

Heraklit, Parmenides, Platon-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1659

Potalesowskie pytania o zasadę świata brały pod uwagę: sam świat i jego domniemaną zasadę odpowiedzi wcześniejszych filozofów na to pytanie Uruchomiało to następujący ciąg pytań: Czy zasadą świata może być: woda, ogień, bezkres, idee, demiurg, ...

David Hume-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1722

PRZEBIEG PROCESU POZNANIA Zmysły wprowadzają do umysłu idee szczegółowe, niektóre z nich zostają zapamiętane i otrzymują nazwy. Następnie umysł dokonuje procesu abstrakcji i stopniowo uczy się operować nazwami ogólnymi. Zaopatrzony w materiał może ćwiczyć swą zdolność rozumowania. Przez porównanie ...

Filozofia oświecenia-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 721

FILOZOFIA OŚWIECENIA Za najgłębszą interpretację oświecenia uchodzi hasło Kanta: „Miej odwagę posługiwać się własnym rozumem”. Dotychczas człowiek pozostawał w stanie „niepełnoletności”, częściowo w skutek własnej winy, bo nie miał odwagi, a częściowo w skutek infantylizującego charakteru wychowani...

Kartezjusz-opracowanie - RACJONALIZM NOWOŻYTNY

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1183

RACJONALIZM NOWOŻYTNY Filozofia XVII wieku podjęła wszystkie wielkie, tradycyjne pytania filozoficzne, m.in. o Boga, świat, człowieka, prawdę, dobro, piękno itp., ale chciała je ujmować i rozwiązywać w sposób naukowy tj. zgodnie z wymaganiami nowożytnej nauki (matematyki i

Klasyczna koncepcja prawdy i sylogistyka wg Arystotelesa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2884

Arystoteles (384-322 r. p.n.e.) Metafizyka (spór dot. spraw fundamentalnych, kardynalnych) Rozróżnienie na wartości samocelowe i instrumentalne Wprowadzanie ustrojów państwowych Stanowisko w sporze o formy idealne „Platon jest moim przyjacielem, ale większym przyjacielem jest mi prawda. Mój nau...

Marksizm-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1176

MARKSIZM Teorie tzw. Młodego Marska Punkt wyjścia teorii społecznej nie może być dowolny - nie należy zaczynać od tego jak osobniki ludzkie wyobrażają sobie siebie i społeczeństwo, ale od samych tych realnych osobników, tak jak się uzewnętrzniają w działaniu (w pracy). Człowiek jest istotą: Przy...

Pascal-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1533

Pascal Nie stworzył żadnego systemu, ale jest znany z: dwóch nieskończoności; myślącej trzciny; zakładu. Pascal był również przyrodnikiem i matematykiem - jako pierwszy zastosował indukcję matematyczną. Dwie nieskończoności I nieskończoność to wszechświat - tak uważał Pascal; II nieskończono...