Filozofia chrześcijańska-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia chrześcijańska-opracowanie - strona 1 Filozofia chrześcijańska-opracowanie - strona 2 Filozofia chrześcijańska-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA (chrześcijańska)
Wykształciła się w kręgu kultury hellenistycznej, charakter teocentryczny.
Patrystyka (??) - sobór w Nicei - 1325 r. Scholastyka - Średniowiecze:
Pierwszy okres: św. Augustyn (IV - V w. n. e.): Świat jest zmienny Przez Boga do świata.
Drugi okres: św. Tomasz z Akwinu (XIII w.)
Wprowadził koncepcję kreacjonizmu
Wolność, a nie determinizm
Istota i istnienie; nieśmiertelna dusza ludzka; anioły
Rozdzielić wiedzę i wiarę
Są prawdy, które przekraczają rozum, ale żadna z tych prawd nie jest objawieniem
Rozum jest autonomiczny.
Pierwsza - problem poznawalności istoty Boga:
Bezpośrednie - Bóg jest bytem prostym i nie ma odrębności istoty od istnienia.
Pośrednie - chce się uchwycić własności Boga uchwycić własności Boga, na podstawie tego, co stworzył. Druga - dowód z celowości:
Celowość można wyjaśnić kauzalnie.
św. Augustyn (354-430)
Zalicza się go raz do późnej starożytności, innym razem - do wczesnego średniowiecza.
Opierał się na Platonie - uważał, że poza KIMR były formy idealne, które rozwinął i zmodyfikował - wg niego formy idealne znajdują się umyśle Boga.
Jego badania ważne są dla psychologii - wprowadził introspekcję (samoobserwację) - twierdził, że poznania dotyczące własnych zachowań są inne niż poznania innych, wyprzedził w tym Kartezjusza.
Filozofowie chrześcijańscy stanęli przed pytaniem SKĄD ZŁO?
Skoro Bóg jest Stwórcą wszystkiego, to znaczy, że zła również? Nie. Filozofowie chrześcijańscy twierdzili, że rzeczywiście Bóg jest wszechmocnym i dobrym Stwórcą. Zaznaczali jednak, że dał On ludziom wolną wolę - to właśnie ona powoduje zło. Wg filozofów, Bóg uważał to za lepsze rozwiązanie.
Wolna wola wydawała się jednak pozostawać w sprzeczności z atutem boskości - wszechwiedzą Boga, oznaczającą Jego znajomość przyszłości. To oznacza zdeterminowanie działań ludzkich przez Boga, czyli to oznacza brak wolnej woli.
Sprawstwo, odpowiedzialność a znajomość przyszłości to - wg św. Augustyna - dwie zupełnie różne kwestie. Frank Furt uważa, że nie mają one ze sobą nic wspólnego (przykład Ali i Piotra, chcących pozbyć się Jana). Bóg przewiduje, a ludzie są sprawcami. Za złe Bóg karze ludzi.
Leibniz twierdził, że „świat to już namalowany obraz”.
Teoria św. Augustyna to teoria predeterminacji, która zakłada, że jedni są przeznaczeni do czynienia dobra, inni - zła.
Kolejną negacją istnienia wolnej woli jest założenie, iż człowiek stanowi część przyrody. Oznacza to, że działaniami człowieka kieruje mózg, którym rządzą prawa przyrody.

(…)

… to, że działaniami człowieka kieruje mózg, którym rządzą prawa przyrody. św. Tomasz (1225-1274)
Dowód z pierwszej przyczyny na istnienie Boga
wszystko co jest musi mieć przyczynę;
ciąg przyczyn nie może istnieć w nieskończoność (musi być jakaś pierwsza przyczyna).
Wielki wybuch wspiera rozumowanie św. Tomasza świat rozpoczął się od wielkiego wybuchu - przed wielkim wybuchem nic nie istniało. Takie rozumowanie narusza prawo zachowania energii.
Rozróżnienie na „wiedzę” i „wiarę”
Wprowadził je św. Tomasz. Wg niego, prawdy wiary i wiedzy nie powinny popadać ze sobą w sprzeczność, dlatego że mają inny przedmiot:
prawa botaniki - są o roślinach,
prawa zoologii - są o zwierzętach.
Są takie prawdy do poznania których wystarczy wrodzone (przyrodzone) światło rozumne.
Jeżeli dochodzi do sprzeczności to muszą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz