Organizacja i technika pracy biurowej - strona 2

Elektroniczna transmisja danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Elektroniczna transmisja danych Transmisja danych jest procesem zachodzącym w określonym systemie komunikacji. W odniesieniu do danych cyfrowych jest to przede wszystkim techniczne i organizacyjne środowisko sieciowe. Przesył danych polega w nim na transmisji pakietów danych, które są w trakcie p...

Elektroniczna wymiana a transmisja danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Elektroniczna wymiana a transmisja danych No ś niki informacji w postaci cyfrowej maj ą charakter materialny - fizyczny i niematerialny - logiczny. Fizyczne no ś niki informacji cyfrowej obejmuj ą no ś niki statyczne (stabilne - trwałe) - s ą to materiały słu żą ce do utrwalania danych, okre ś lane...

Elektroniczna wymiana danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Elektroniczna wymiana danych Informacja występuje w porcjach zwanych wiadomościami lub komunikatami. Wiadomości i komunikaty można dzielić na części, z których każda będzie zawierała informację. Minimalna wiadomość, której dalszy podział na części prowadzi do obiektów językowych nie zawierających...

Elektroniczne narzędzia pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Elektroniczne narz ę dzia pracy Elektronika W postępie technicznym wiodącą rolę odegrała i nadal jeszcze odgrywa energia elektryczna. Podstawę współczesnej kultury technicznej tworzy elektronika, informatyka, automatyka, robotyka, telekomunikacj...

Elektroniczny nośnik informacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

Elektroniczny no ś nik informacji Informacja jest przenoszona w czasie, poprzez zapamiętywanie i magazynowanie oraz w przestrzeni, poprzez przekaz i komunikowanie. Dokonuje się to za pośrednictwem określonych przedmiotów i zjawisk materialnych, zwanych nośnikami informacji i środkami komunikacji....

Elektroniczny obieg dokumentów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Transformacja od biurokracji do informacji Procesy informacyjne, na które składają się wszelkie czynności przetwarzania informacji, począwszy od gromadzenia danych (odnotowywania poszczególnych faktów) aż po przekaz wiedzy (udostępnienie opracowanego przekazu), stanowią niezbędne zaplecze wszystk...

Elektroniczny zapis danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Elektroniczny zapis danych Każda wiadomość jest fizycznie odwzorowana w jakimś materialnym obiekcie, zwanym materialnym nośnikiem informacji. Dlatego gromadzenie informacji jest też procesem materialnym lub energetycznym, polegającym na zbieraniu nośników informacji. Stąd proces gromadzenia infor...

Elektronizacja pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Elektronizacja pracy biurowej Rola informacji w działaniu biurokracji Rozbudowywanie biurokracji rodzi zapotrzebowanie na informacje i obsługujące je techniki informacyjne. Informacja w administracji obejmuje: stan faktyczny jako przekaz o...

Informacja w pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1106

Informacja w pracy biurowej Informacja to wiadomość o procesach, czynnościach i zjawiskach zachodzących w otaczającej rzeczywistości. Służy ona do poszerzania wiedzy o danym problemie i jest podstawą do podejmowania prawidłowej decyzji. Informacja ma szczególne znaczenie, jest niezbędna do wykon...

Instrukcja kancelaryjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1771

Instrukcja kancelaryjna Instrukcja kancelaryjna to zbiór przepisów wewnętrznych, regulujących sposób wykonywania przez wszystkie ogniwa organizacyjne przedsiębiorstwa czynności związanych z obiegiem pism oraz tryb formalnego postępowania z pismami i aktami. Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej ...