Elektroniczny nośnik informacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektroniczny nośnik informacji - strona 1 Elektroniczny nośnik informacji - strona 2

Fragment notatki:

Elektroniczny no ś nik informacji Informacja jest przenoszona w czasie, poprzez zapamiętywanie i magazynowanie oraz w przestrzeni,
poprzez przekaz i komunikowanie. Dokonuje się to za pośrednictwem określonych przedmiotów i zjawisk
materialnych, zwanych nośnikami informacji i środkami komunikacji. Mają one trwałą postać fizyczną jako
tworzywo, albo nietrwałą postać energetyczną jako impulsy. Nośnikiem danych jest przedmiot umożliwiający
fizyczne zapisanie danego rodzaju informacji oraz późniejsze odczytanie (odtworzenie) tej informacji. Pod pojęciem
nośnik danych najczęściej rozumie się przedmioty i urządzenia ściśle związane z komputerami. Do nośników
informatycznych należą karta dziurkowana, taśma dziurkowana, taśma magnetyczna (streamer), bęben magnetyczny,
dyskietka magnetyczna (3,5", 5,25", 8"), dyskietka magnetyczna typu ZIP, dysk magnetyczny (dysk twardy HDD),
dyski CD-Audio, dyski optyczne CD do 870 MB, dyski optyczne DVD (4,7 GB - 18 GB), karty pamięci, oraz
pendrive. Za elektroniczne nośniki informatyczne trzeba więc uznać wszelkie dostępne tworzywa magnetyczne,
magneto-optyczne, optyczne i inne, na których lub w których, mogą być przechowywane dane w postaci
elektronicznej. W zależności od celu regulacji prawnej ustawodawcę interesuje sposób utrwalania, przechowywania,
przekazywania i zabezpieczania tych danych.
Tym, co odróżnia elektroniczne czynności prawne od dokonywanych tradycyjnie, jest elektroniczny i
cyfrowy zarazem sposób wyrażania (ujawniania, sporządzania, formułowania, utrwalania i dokumentowania)
składających się na nie oświadczeń woli i wiedzy oraz elektroniczny sposób składania (przekazywania,
udostępniania, przesyłania, dostarczania) tych oświadczeń. Niekiedy elektroniczne czynności prawne i urzędowe są
dokonywane drogą pozasieciową przez faktyczne wprowadzenie danych na ENI jako sporządzenie oświadczenia
woli lub wiedzy oraz fizyczne (osobiste lub pocztowe) doręczenie tych nośników. Najczęściej jednak elektroniczne
czynności prawne i urzędowe są dokonywane drogą sieciową przez transmisję danych obejmujących oświadczenia
woli lub wiedzy za pomocą ŚLE, przy ewentualnym utrwaleniu na ENI tak kierowanych i otrzymanych oświadczeń.
Elektroniczne nośniki informacji służą więc zarówno do wyrażania (w sensie utrwalania), jak i składania (w sensie
dostarczania) oświadczeń woli i wiedzy. Są one utożsamiane z fizycznymi (magnetycznymi i optycznymi) oraz
statycznymi (trwałymi i stabilnymi) nośnikami pamięci, służącej do przechowywania danych w postaci
elektronicznej i cyfrowej zarazem, przez dowolnie długi okres czasu.
Termin „elektroniczne nośniki informacji” bywa w ustawodawstwie, orzecznictwie i doktrynie zastępowany


(…)

… i wiedzy. Dane te
wraz z zawartymi w nich informacjami są następnie udostępniane poprzez fizyczne przekazanie nośników lub tylko z tych nośników transmitowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz