Elektroniczna wymiana danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektroniczna wymiana danych - strona 1 Elektroniczna wymiana danych - strona 2

Fragment notatki:

Elektroniczna wymiana danych Informacja występuje w porcjach zwanych wiadomościami lub komunikatami. Wiadomości i komunikaty
można dzielić na części, z których każda będzie zawierała informację. Minimalna wiadomość, której dalszy podział
na części prowadzi do obiektów językowych nie zawierających informacji w tym języku, nazywa się daną. Podział
wiadomości na części prowadzący do wyodrębnienia obiektów językowych nie zawierających informacji w tym
języku prowadzi do danych. Dana jest obiektem znakowym jako cyfra, liczba, słowo lub wyrażenie. To jaki obiekt
językowy i informacyjny jest daną zależy od języka w jakim konstruowane są wiadomości. Wybór języka wyznacza
repertuar danych. Stąd wiadomości to uporządkowane zbiory danych. Porządek ten wyznaczają reguły języka
wykorzystywanego do konstruowania wiadomości. Natomiast czas przekazywania wiadomości jest zależny od
technicznych i organizacyjnych charakterystyk kanału informacyjnego oraz od ilościowych i jakościowych cech
przekazywanych wiadomości (od przepustowości mierzonej ilością materialnych nośników informacji jakie można
przez dany kanał przekazać w jednostce czasu). W systemach społeczno-gospodarczych wyróżnia się kanały
informacyjne:
których przepustowość nie zależy od liczby materialnych nośników informacji, składających się na daną
wiadomość, kanały pocztowe
w których przepustowość zależy od fizycznych rozmiarów materialnych nośników informacji i ich liczby -
kanały telekomunikacyjne, gdzie przekaz polega na sekwencyjnym przesyłaniu materialnych nośników
informacji.
Powodem i sensem gromadzenia informacji rozumianej jako zapis danych, jest jej przekaz, rozumiany jako
wymiana danych. Za kanały i narzędzia wymiany danych należy uznać wszystko, co umożliwia przekazanie innym
treści zakodowanych w znakach dowolnego języka naturalnego lub sztucznego. Najczęściej wykorzystywanym
kanałem wymiany danych i zarazem przekaźnikiem zawartych w nich informacji, jest powietrze, gdyż za pomocą
drgań rozproszonych w nim cząsteczek komunikujemy się w życiu codziennym. Jednakże podstawową wadą tak
przekazywanych danych (znaków) i informacji (znaczeń), jest ich ulotność. Zachodzi więc konieczność
wychwycenia i utrwalenia zmiennych i przemijających stanów przekaźnika. W związku z rozwojem technik
informacyjnych i informatycznych oraz technologii komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, nośniki
przechowywania i przekaźniki wymiany danych oraz zawartych w nich informacji, przybierają postać elektroniczną i
cyfrową. Do podstawowych sposobów wymiany danych w postaci elektronicznej zalicza się dziś tzw. nośniki


(…)

… przede wszystkim poprzez :
radio, które rozpowszechnia na ustalone odległości sygnały analogowe lub cyfrowe przenoszące znaki w postaci
dźwiękowej,
telewizję, która pozwala przekazywać odbiorcy masowemu lub indywidualnemu zarówno dźwięki oraz ruchome
obrazy,
telefonię, która obecnie pozwala przekazywać na dowolne odległości różnorodne dane analogowe lub cyfrowe,
Internet, który stanowi sieć łączącą digitalne zasoby serwerów całego świata, pozwalającą na ich udostępnianie
w formie tekstowej, graficznej oraz dźwiękowej.
Specjalnym i ważnym narzędziem wymiany danych w formie elektronicznej jest internetowy lub intranetowy
przekaz w standardzie EDI (Electronic Date Interchange). Stanowi on technologię obiegu dokumentów i wymiany
informacji pomiędzy ustalonymi stronami i różnymi aplikacjami. System EDI zakłada…
…). Zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy o informatyzacji
format XML powinien mieć zastosowanie dla danych przekazywanych i otrzymywanych przez podmioty publiczne.
Jednakże samo stwierdzenie, że systemy teleinformatyczne urzędów będą stosowały XML do przekazywania danych, nie rozwiązuje problemu jednoznacznego ich interpretowania.

… Language).
Stosowany język programowania XML pozwala na połączenie najnowszych technologii internetowych z systemem
EDI. Plik XML stanowi także podstawowy format wymiany informacji, tak w administracji jak i w gospodarce.
Format XML jest uniwersalny, ponieważ może być używany w wielu zastosowaniach jako: interfejs wymiany
informacji, finalna postać pewnych rodzajów plików, czy repozytorium danych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz