Historia Języka Polskiego - strona 2

note /search

Rozwój słownictwa w dobie staropolskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1652

Rozwój słownictwa w dobie staropolskiej 1. Dziedzictwo prasłowiańskie. Tadeusz Lehr-Spławiński Element prasłowiański w dzisiejszym słownictwie polskim Przeciętnie wykształcony człowiek używa ok. 8000 wyrazów. Ok. 1700 to wyrazy pochodzenia prasłowiańskiego - mimo że upłynęło jedenaście wieków, to...

Stosunek do mowy ojczystej w dobie nowopolskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1064

STOSUNEK DO MOWY OJCZYSTEJ W DOBIE NOWOPOLSKIEJ W dobie średniopolskiej były dwie zmagające się dążności względem języka: praca nad doskonaleniem mowy ojczystej w literaturze, nauce, w życiu publicznym i domowym, a z drugiej strony ucieczka od języka ojczystego w stronę łaciny. Sytuacja języka pogar...

Warunki rozwoju języka polskiego w XVI wieku-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1470

Warunki rozwoju języka polskiego w XVI wieku 1. Zakres użycia polszczyzny 2. Rozwój teoretycznej refleksji o języku Gramatyki: 1) Ortographia sed modus recte... Stanisława Zaborowskiego (1512-1514), pierwszy drukowany traktat o ortografii, zakładał zasadę „jedna głoska, jedna litera”, dwie kropki...

Historia Języka Polskiego-zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2702

Historia języka polskiego Zagadnienia do egzaminu Periodyzacja dziejów języka polskiego (kryteria wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe); Rozwój słownictwa w dobie staropolskiej dziedzictwo prasłowiańskie wpływy czeskie, łacińskie i niemieckie; zmiany znaczeniowe; staropolskie imiona dwuczłonowe a imi...

Zakres użycia języka polskiego w średniowieczu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1743

Zakres użycia języka polskiego w średniowieczu 1. W szkole. Szkoła nie odgrywała większej roli w kształtowaniu się języka polskiego, ponieważ przeważała łacina w nauczaniu, polski był używany tylko jako język pomocniczy. Wykłady na uczelniach wyższych odbywały się również po łacinie. 2. W kościele....

Periodyzacja dziejów języka polskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 4501

Periodyzacja dziejów języka polskiego (kryteria wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe) 1. Według Stanisława Urbańczyka: Podział na okres przedpolski (do X wieku) i polski (doba staropolska) 1) Kryterium wewnątrzjęzykowe - czy stało się coś istotnego dla języka? Wyodrębnianie się odmian języka,