Historia Języka Polskiego

note /search

Zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2254

1. Grafia prosta - z trudem dopasowuje się do alfabetu Łacińskiego, brak dwuznaków i trojznaków. Brak znaków dla nosówek, spół miękkich i zwartoszelinowych, wieloznaczność liter i głoski, zapisywana różnymi sposobami, np. `u'  u, v, ` i'  y, i, ...

Łacina a język polski-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1463

Łacina a język polski 1. Zapożyczenia z łaciny w zakresie leksyki. Główne obszary występowania zapożyczeń łacińskich: słownictwo związane z religią (tu głównie medium czeskie), ze szkolnictwem, z botaniką (np. malwa,

Dyskusja o pochodzeniu polskiego języka literackiego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 3178

Dyskusja o pochodzeniu polskiego języka literackiego 1. Klemensiewicz definiuje język literacki jako taką odmianę języka ogólnego, „która podlega nie tylko normom poprawności gramatyczno-leksykalnej (...), ale też stylistycznym dyrektywom ...

Język polski w dobie Oświecenia-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1484

Język polski w dobie Oświecenia 1. Reforma szkolnictwa i jej znaczenie dla rozwoju języka polskiego. Sytuacja języka polskiego w I poł. XVIII wieku była bardzo trudna, o czym mówili ludzie Oświecenia ^. Szkoły były pod nadzorem jezuitów, przeważała więc łacina, a potem język francuski. W 1773 papie...

Język polski w XVII wieku-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2079

Język polski w XVII wieku 1. Sytuacja języka polskiego w XVII wieku - zob. wpływ francuskiego, krytyka czasów saskich. 2. Zapożyczenia orientalne. XVII wiek to główna fala orientalizmów, mamy wtedy liczne zapożyczenia wschodnie, głównie z języka tureckiego. Wcześniej były to nazwy materiałów czy s...

Język polski w XX wieku-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1386

Język polski w XX wieku 1. Wpływ II wojny światowej na język polski. (Irena Bajerowa) Należy tu mówić o historii użytkowników języka, bo to ona miała wpływ na jego kształt. W czasie II wojny światowej mamy do czynienia z ruchami ludności: poziomymi (przemieszczanie się na terenach Zachód-Wschód, wy...

Polszczyzna pod zaborami-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 2814

Polszczyzna pod zaborami 1. Sytuacja języka polskiego w poszczególnych zaborach. A) Rosyjski - po upadku powstania styczniowego rozpoczęła się planowa rusyfikacja. Zmieniono nazwę Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański, a administ...

Przejawy puryzmu językowego jako próby przeciwstawiania się obcym wpły...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1078

PRZEJAWY PURYZMU JĘZYKOWEGO JAKO PRÓBY PRZECIWSTAWIANIA SIĘ OBCYM WPŁYWOM. Pogłębia się teraz świadomość, że twórczością pisarską w języku narodowym lepiej się zaspokaja potrzeby szerokich rzesz obywatelskich. Docenia się polityczną funkcję języka narodowego. Doniosłość polszczyzny ujawniła się naj...

Rola francuszczyzny w rozwoju języka polskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2135

Rola francuszczyzny w rozwoju języka polskiego 1. Przyczyny wpływów francuskich. Przed XVII wiekiem związek Polski z Francją nie był silny (benedyktyni w X/XI wieku). W XVI wieku związki się nasilają - Henryk Walezy, Polacy zaczynają wyjeżdżać na studia do Francji, np. Zamoyski, Kochanowski. Bywali...

Rozwój polskiej ortografii-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 2933

Rozwój polskiej ortografii 1. Problemy polskiej ortografii w jej początkach. 1136r. - Bulla gnieźnieńska, 440 polskich nazw osobowych. Alfabet łaciński zaadoptowany dla ortografii polskiej miał 23 litery (z „x, „y” i „k” z greckiego), a w ...