Rola francuszczyzny w rozwoju języka polskiego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola francuszczyzny w rozwoju języka polskiego-opracowanie - strona 1 Rola francuszczyzny w rozwoju języka polskiego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rola francuszczyzny w rozwoju języka polskiego
1. Przyczyny wpływów francuskich. Przed XVII wiekiem związek Polski z Francją nie był silny (benedyktyni w X/XI wieku). W XVI wieku związki się nasilają - Henryk Walezy, Polacy zaczynają wyjeżdżać na studia do Francji, np. Zamoyski, Kochanowski. Bywali w Polsce francuscy nauczyciele - Stratorius-Stojeński. Główny wzrost wpływów franc. przypada na XVII wiek, najważniejszych ośrodkiem był dwór królewski - działały tu dwie królowe, Maria Ludwika Gonzaga, żona Władysława IV, a potem Jana Kazimierza, oraz Maria d'Arqiuen - żona Sobieskiego. Wokół nich skupiały się damy dworu, przeważnie Francuzki. Sobieski mówił z żoną tylko po francusku, ten język stał się językiem dworskim. Innym źródłem był zakon wizytek, zakonnice wychowywały panny znakomitego rodu, korzystając z gramatyk francuskich. Stanisław Leszczyński sprowadzał Polaków do Luneville, po powrocie szerzyli kult francuszczyzny - panowała ona na dworze Sasów. Język ten szerzyli też jezuici. Dzięki fundacji Augusta III w Krakowie powstała katedra języka francuskiego, wcześnie w Wilnie. 2. Zakres tematyczny, zasięg społeczny i trwałość w języku galicyzmów. Znaczenie zdobył francuski zwłaszcza wśród arystokracji polskiej, w otoczeniu królów. Ważny był też w Collegium Nobilium Konarskiego, rozszerzył się na zamożna szlachtę i rozszerzał z każdym dziesięcioleciem. Przeciętny szlachcic patrzył sceptycznie - np. Pasek. Zakres tematyczny to głównie otoczenie dworu, tzn. zabawy, tańce, rozrywki, stroje, muzyka, budownictwo, wojskowość, kuchnia, teatr, literatura, np. dama, gorset, kadet, konfitury, szampan, kulisy. 3. Kulturowa rola francuszczyzny. Francuski stał się językiem tak wpływowym w Polsce jak łacina. Pojawiła się moda na francuszczyznę, często używaną niepoprawnie, jedynie ze względów pewnego snobizmu językowego. Z dworu zeszła do poziomu szlachty, która - zwłaszcza kobiety - pielęgnowała jej wpływy, wynosząc ją ponad polski. Moda ustępuje od połowy XIX wieku, utrzymuje się w kręgach skomopolityzowanej szlachty. Krytykował taką modę Niemcewicz, choć w listach sam nie umiał wystrzec się wtrętów francuskich.
4. Wpływ języka francuskiego na system gramatyczny polszczyzny. (B. Walczak) Wpływ francuski na system gramatyczny polszczyzny jest raczej nieznaczny i przejawia się w zjawiskach marginalnych. Francuszczyzna podtrzymywała także i utrwalała wpływy systemowe łaciny.
Morfologia: Proces wyabstrahowania z leksykalnych zapożyczeń francuskich pewnych charakterystycznych sufiksów:
Sufiksy pochodzenia francuskiego - ada,- aż, -eria np. żenada, kolumnada, instruktaż, magazynier.
Ekspresywne formacje typu kurwiszon, małpiszon, korniszon (z fr. -ichon, -uchon)


(…)

… w dopełniaczu: zestawienia-kalki w rodzaju racja stanu, rzut oka, stan rzeczy
-zestawienia z przyimkiem typu maszyna do pisania, skrzynka na listy, kawa z mlekiem
Fleksja: Osobliwa końcówka -e w mianowniku i bierniku liczby mnogiej rzeczowników zakończonych na -ans, -ansa.
Składnia: wpływ francuskiego - płaszczyzna indywidualnego mówienia :
Przysłówek jako określenie rzeczownika np. Zastałem Radeckiego gorzej…
… chustką owinięta.
Przymiotnik funkcji okolicznika np. Żyj więc szczęśliwy, drogi, luby Jasiu.
Nadużywanie zaimka ja np. …ale jeszcze ja żyć muszę, choćby rok tylko.
Dostosowanie zaimka dzierżawczego do osoby podmiotu np. zakończyłem moje zimowe prace.
Kalki innych charakterystycznych francuskich konstrukcji składniowych np. To jest, co o sobie piszę.
Szczegóły interpretacji np. przecinek po okoliczniku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz