Historia Języka Polskiego-zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2891
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Języka Polskiego-zagadnienia do egzaminu - strona 1 Historia Języka Polskiego-zagadnienia do egzaminu - strona 2

Fragment notatki:

Historia języka polskiego
Zagadnienia do egzaminu
Periodyzacja dziejów języka polskiego (kryteria wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe);
Rozwój słownictwa w dobie staropolskiej
dziedzictwo prasłowiańskie
wpływy czeskie, łacińskie i niemieckie;
zmiany znaczeniowe;
staropolskie imiona dwuczłonowe a imiona chrześcijańskie;
Zakres użycia języka polskiego w średniowieczu
w szkole
w kościele
na dworze
w kancelarii;
Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny średniowiecznej (na przykładzie zabytków języka polskiego);
Warunki rozwoju języka polskiego w XVI wieku:
zakres użycia polszczyzny
rozwój teoretycznej refleksji o języku (gramatyki, słowniki, teoria języka Górnickiego)
humanizm a język (rola wielkich pisarzy)
reformacja a język (przekłady biblijne)
rola drukarstwa (oficyny wydawnicze, kształtowanie się normy ortograficznej)
rozwój słownictwa (wpływy włoskie, rozwój synonimiki, rozwój słownictwa abstrakcyjnego);
Rozwój polskiej ortografii;
Dyskusja o pochodzeniu polskiego języka literackiego
termin: język literacki
teoria małopolska i wielkopolska (przedstawiciele, argumenty językowe i pozajęzykowe)
cechy dialektalne czasowo obecne w języku literackim;
Język polski w XVII wieku
sytuacja językowa w Polsce w XVII wieku
zapożyczenia orientalne
socjolekt szlachecki;
Łacina a język polski
zapożyczenia z łaciny w zakresie leksyki
makaronizowanie
wpływ łaciny na rozwój systemu gramatycznego;
Polszczyzna w „czasach saskich” (opinie językoznawców i ludzi Oświecenia);
Język polski w dobie Oświecenia
reforma szkolnictwa i jej znaczenie dla rozwoju języka polskiego
działalność KEN ( gramatyki, słowniki, podręczniki, kształtowanie polskiej terminologii naukowej)
styl klasycystyczny w języku;
Rola francuszczyzny w rozwoju języka polskiego
przyczyny wpływów francuskich
zakres tematyczny, zasięg społeczny i trwałość w języku galicyzmów
kulturowa rola francuszczyzny
wpływ języka francuskiego na system gramatyczny polszczyzny;
Polszczyzna pod zaborami
sytuacja języka polskiego w poszczególnych zaborach


(…)


rusyfikacja i germanizacja i ich skutki
zróżnicowanie regionalne polszczyzny. Regionalizm a dialektyzm. Przyczyny powstawania różnic językowych między regionami;
puryzm językowy, XIX- wieczne poradnictwo językowe, narodziny naukowego językoznawstwa;
Język polski w XX wieku
wpływ II wojny światowej na język polski
przemiany społeczne a język
rewolucja techniczna a język
rola języka angielskiego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz